02.02.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Banka, yatırımcılarla görüşmelerini tamamlamış olup, yatırımcıların onayı alınarak 10 yıl vadeli 200 milyon ABD Doları tutarındaki ikincil sermaye benzeri kredinin ilgili mevzuat kapsamında katkı sermaye olarak dikkate alınabilmesini teminen Basel III gereksinimlerine uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. YF Araştırma Yorum: Yapılandırma, hisseyi potansiyel olarak pozitif etkileyebilir.
 • CCOLA: Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCİ) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB' seviyesinden ‘BBB-' seviyesine düşürmüştür. Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ise 'BBB' olarak teyit etmiştir. Notların görünümü ‘Durağan'dır.
 • EGLYO: Şirket’in Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından aleyhimize açılan ve devam eden tasarrufun iptali davalarındaki ihtiyati hacizlerin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9.Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi ile vermiş olduğu kesin karar ile kaldırılmış olduğu ve bununla beraber Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş. nezdindeki ilmühaberlerin fiziken icra dairesinden teslim almış olmasına ilişkin yazı neticesinde orsa İstanbul'un 31.01.2017 tarih BİAŞ-4 1581 sayılı yazısı doğrultusunda, Borsa İstanbul, konuya ilişkin devam eden hukuki süreç tamamlanana kadar Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye devam etmesine karar vermiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 304 adet Konut ve 48 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 352 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları, projede revizyona gidilmiş olması nedeniyle 319 Konut 47 Ticari ünite olmak üzere revize edilmiştir. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 366 adet olmuştur.
 • GOODY: Şirket, 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşıldığı dikkate alınarak; kayıtlı sermaye tavanı'nın 21 mn TL'den 400 mn TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
 • IEYHO / USAS: Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlere yönelttiği yazıda, 30.09.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloların ancak 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemine esas alınabileceğini dikkate alarak özel bağımsız denetimden geçirilip SPK'ya yeniden başvurulması için yeterli süre olmadığından hareketle, söz konusu birleşme işleminin 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak yenilenip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm bilgi ve belgelerle SPK'ya başvurulmasına karar vermiştir.
 • ISCTR: S&P Global Ratings, İş Bankası'nın görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e, Uzun Vadeli Ulusal Notunu trAA'dan trAA-'ye çevirmiştir. Kuruluş, Bankanın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir.
 • OYLUM: Bracknor Fund Limited ile yaptığı sözleşme uyarınca fon ikinci kullanımını gerçekleştirmiş ve kullanım bedeli Şirket hesabına geçmiştir.
 • TACTR: Gölormanı Köyü 1243 sayılı parselde mevcut olan 6 adet tavuk yetiştirme kümeslerinin kira sözleşmesi fesh edilerek 02.02.2017 tarihi itibari ile tekrardan firmamız bünyesinde Fason tavuk yetiştiriciliğine başlanmasına oy birliğ ile karar vermiştir. Firmanın Fason Tavuk Yetiştiriclliğinden yılda 1.750.000,00 TL ciro etmesi, karlılığa ise 500.000,00 TL etki etmesi beklenmektedir.
 • TOASO: Tofaş’ın net kar rakamı geçen senenin aynı dönemine göre %9 artarak 281mn TL oldu. Bu rakam 261mn TL konsensusun üzerinde açıklanırken, bizim 301mn TL olan tahminimizin altında kaldı. YF Araştırma Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen sonuçların hisse senedi performansını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz.
 • TTKOM: S&P Global Ratings, Şirket’in uzun vadeli kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif "e revize etmiş, kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiştir. Fitch Ratings TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye) ve görünümünü "negatif" ve ayrıca Öncelikli Teminatsız Borç Notunu da (senior unsecured rating) "BBB-" olarak teyit etmiştir.
 • TUCLK: Vestel A.Ş ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde, çamaşır makinesi kasnak parçasının numune çalışmaları tamamlanmış olup, üretim için onay ve ön seri siparişler alınmıştır. Şirketimiz ilk etapta günde minimum 2000 adet kasnak parçası üretimi yapmayı planlanmaktadır. Yıldız parçaları içinse; numune çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup, en kısa zamanda seri üretime geçilmesi tasarlanmaktadır. 2016 yılının sonlarında devreye alınan 3. Ana Fırın, Vestel A.Ş ile yapılan anlaşmanın devreye girmesi ve mevcut siparişlerimizle birlikte Şirket üretimine katkısı; tam kapasite olarak yansımaya başlamıştır.
 • TUPRS: Fitch Ratings, Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notunu (yatırım yapılabilir seviye olan) 'BBB-' olarak, ulusal uzun dönem notunu ise 'AA+(tur)' olarak teyit etmiş olup, görünümü negatif olarak belirlemiştir.
 • YKBNK: Standard&Poors, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "trAA"dan "trAA-"'ye düşürürken, görünümü "Durağan"dan "Negatif"e düşürmüştür.
 • ZOREN: Şirket, bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 50.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 1.150.050.000 TL'sına çkarılmasına karar verilmiş olup, Zorlu Enerji, söz konusu bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesine ve %100 oranındaki paylarımıza isabet eden 1.150.000.000 TL tutarındaki yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar vermiştir. Bugün açıklanması beklenen finansallar:
 • ISCTR (Piyasa Beklentisi: 1,206 mn TL)
 • YKBNK (YF Beklenti: 552 mn TL, Piyasa Beklentisi: 557 mn TL)
Yukarı