01.04.2016 Şirket Haberleri

Şirket Haberleri

AKBNK: Banka'nın takipteki krediler portföyünün 450.1 milyon TL tutarındaki bölümü, 49.1 milyon TL bedel karşılığında Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmıştır.

AKGUV: Şirket, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin açmış olduğu özel güvenlik hizmet alımına ilişkin; 01.04.2016 - 30.09.2017 tarihleri arasında yürütülecek olan projenin 7.933.670 TL tutarlı ihalesinin Şirket uhdesinde kaldığı bildirilmiştir. Ayrıca %100 oranında ortak olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd Şti. ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş arasında Dedaş Bağlı İl Müdürlükleri Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı işine ilişkin olarak 01.04.2016 - 01.04.2017 tarihleri arasında 12 ay süre ile 10.917.518,20 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır.

AKSGY: Kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde Akbatı AVM ve Yaşam Merkezi'ndeki münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracılar arasından Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılar için 01/04/2016-30/04/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,70 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ANSA: Nejla Baylaz'ın satın aldığı Şirket paylarına ilişkin olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmadığı açıklanmıştır.

ARCLK: Şirket Genel Kurul'u brüt 0,38773 TL (net 0,32957 TL) nakit temettünün 1 Nisan'da (bugün) ödenmesine karar vermiştir.
ASELS: Şirket'in brüt 0,028 TL'ler halinde (net 0,0238 TL) 3 taksit şeklinde ödemeyi planladığı temettü Genel Kurul'da onaylanmıştır. İlk taksit 10 Haziran, ikinci taksit 26 Eylül, üçüncü taksit 1 Aralık tarihlerinde dağıtılacaktır.

DMSAS: Şirket yönetim kurulu 2015 yılı kârından hisse başı brüt (net) 0,075 TL nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs'ta dağıtılması hususu 26 Nisan'daki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EPLAS: Şirket'in Vakıflar Bankası T.A.O İzmir şubesine olan borcu nedeniyle gerçekleşen satış işlemine istinaden; "İhalenin Feshi" ile ilgili dava sürecinde, Yargıtay'ın temyiz incelemesi sonucu; ihalenin feshi kararının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin olarak karar düzeltme talebinde bulunulmuş olup, dosya Yargıtay incelemesindedir.

GENTS: Şirket yönetim kurulu 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,038 TL (net 0,0323 TL) nakit temettü ve %7 oranında bedelsiz pay olarak kâr payı dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 31 Mayıs'ta dağıtılması hususu 26 Nisan'daki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GLRYH: Murat Güler'e yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu doğan pay alma hakkının 30 günlük süreci 29 Mart'ta dolmuş olup, 2.318.584,951 TL nominal değerli B Grubu paylar, pay alma hakkı kapsamında başvuruda bulunan Murat GÜLER dışındaki ortakların hesaplarına aktarılmıştır.

GLYHO: Şirket bağlı ortaklığı Global Liman'ın Venedik Limanını işleten Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.'nin ("VTP") hisselerinin %53'üne sahip olan APVS S.r.L.'nin ("APVS") hisselerinin %65.98'inin satışına ilişkin ihaleye uluslararası bir konsorsiyum ("Konsorsiyum") üzerinden verdiği teklifin ihaleye gelen tek teklif olduğu açıklanmıştır. İhale sonucunun Konsorsiyum lehine kesinleşmesi için APVS seviyesindeki diğer ortak olan Venetto Sviluppo'nun öncelikli ve VTP seviyesindeki diğer 3 ortağın ikinci öncelikli ön alım haklarından feragat etmesi gerekmektedir. Bahsi geçen hakların kullanılmasıyla ilgili gelişmelerin kesinlik kazanmasının ve ihalenin tek teklifi veren Konsorsiyum lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağının önümüzdeki 60 ile 90 gün içinde kesinleşmesi beklenmektedir.

GOZDE: Bağlı ortaklıklardan İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş., Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş'de Agro Process S.A. Holding'in sahip olduğu 2.25 mn adet pay ile Veli Merih Ceyhan'ın sahip olduğu 90 bin adet pay olmak üzere toplam sermayenin %26'sına tekabül eden 2.34 mn adet payı $20.5 mn bedelle satın almıştır.

HALKB: Banka Genel Kurul'u brüt 0,185225 TL (net 1574412 TL) nakit temettünün 4 Nisan'da ödenmesine karar vermiştir.

MRTGG: Şirket, faaliyetlerine başlama konusunda çalışmalarına devam etmekte olup, en kısa sürede ayrıntılı açıklamayı yapacaktır.

OTKAR: Şirket Genel Kurul'u brüt 3 TL (net 2,55 TL) nakit temettünün 4 Nisan'da ödenmesine karar vermiştir.

OYLUM: SPK tarafından Şirket paylarında Pay Piyasası'nda 02.03.2016-29.03.2016 döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında 01.04.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay brüt takas uygulanmasına karar verilmiştir.

PIMAS(EGPRO): Şirket, Gebze'deki üretiminin peyderpey durdurulması kararı çerçevesinde demirbaşlarının (makine ve teçhizat) Ege Profil'e kiralanmasına karar vermiş ve personel çıkarma işlemine başlamıştır.

SILVR: Şirket ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2016 -31 Mart 2016 tarihleri arasında, şirket üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı 1.251.673 TL marka kullanım ücreti alınacaktır.

SISE: Cam geri dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar çerçevesinde şirket kurulmasına ve kuruluşa ilişkin tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

TKFEN: Şirket Genel Kurul'u brüt 0,16238 TL (net 0,13802 TL) nakit temettünün 13 Mayıs'ta ödenmesine karar vermiştir. Ayrıca Genel Kurul'da geri alım programının üst fiyat limiti 6 TL'den 7,5 TL'ye yükseltilmiştir.

TOASO: Şirket Genel Kurul'u brüt 0,73 TL (net 0,6205 TL) nakit temettünün 7 Nisan'da ödenmesine karar vermiştir.

TSPOR: Kulüpten gelen açıklamaya göre Akyazı statının isim hakkı satışı konusunda, uluslararası bir firma ile anlaşıldığı yönünde medya organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

TTKOM: Şirket Genel Kurul'u gerekli hazırlıkların ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için yönetim kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ULKER: Şirket ana ortağı Yıldız Holding'ten, UI Egypt B.V. isimli Şirket'in %51'lik payını 27.5 mn Euro bedelle, İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş'nin %100'ünü 43 mn TL bedelle satın alma işlemini tamamlamıştır.

UYUM: Şirket ana ortağı Verimed Tıbbi Ürünler Lojistik Nakliye ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Verimed A.Ş.")'nin Şirketimize yapmış olduğu bilgilendirmeye göre, Verimed A.Ş., Makro Market A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde devrolma yolu ile birleşmesi hususunda karar almıştır.Duyurunun ekinde açıklama tam metni ile yer almaktadır. Ayrıca Şirket'in İstanbul-Anadolu Yakası Tuzla-2 / Evora şubesi 387 m2 net satış alanı ile açılmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile Yenibosna, Tarabya, Beşyüzevler ve Bağlarbaşı mağazalarının operasyonel verimsizlik nedeni ile kapatılmasına karar verilmiştir. Mağaza açılışı ve kapanışlarını takiben mağaza sayısı 61 olacaktır. Yorum: Birleşme haberi, gelecekte Makro ile Uyum'un olası birleşmesine ilişkin beklenti yaratabileceğinden pozitif yansıyabilir.

YKGYO: Şirket, Ankara-Çankaya projesindeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 16 adet konutun satış ve teslimine yönelik sözleşme yapılmış olup; sözleşmelerin toplam tutarı 25.591.250 TL'dir. Söz konusu 16 adet konuttan, 22.334.250 TL sözleşme tutarında 14 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili teslimat tutarları hasılata yansıtılmıştır.

Yukarı