01.03.2016 Şirket Haberleri

Şirket ve Sektör Haberleri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üreticiyi ve tüketiciyi mağdur eden tarladan 1 liraya alınıp markette 5 liraya çıkan sebze meyve fiyatlarına karşı önlem alınacağını belirtti. Tüfenkci, marketlere kâr marjı konulacağını belirterek "Yüzde 25-30 olabilir kâr. 1 lira ise nakliyesi ile en fazla 2 lira olur ama yüzde 500 kâr olmaz" dedi. *Star

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı'ndan oluşan Güney Gaz Koridoru'nun gerçekleştirilmesi için siyasi, teknik ve ekonomik alanlarda büyük özveri ile destek sağlamaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti. *Star

ADEL: Şirket, yeni pazarlara yönelik olarak Umman Sultanlığı'nda ürünlerin satışını artırmak üzere, Petrohouse International LLC şirketi ile beraber Umman'da Gersan Electric Oman LLC unvanlı şirket kurulması ve kurulacak şirketin sermayesinin 150.000 Umman Riyali olması ve Şirketin bu kurulacak şirkete 28.500 Umman Riyali (7.765 USD) tutarında sermayeye karşılık % 19 oranında iştirak etmesine karar vermiştir.

AKSEN: Şirket 4Ç15 döneminde 6 mn TL kâr etmiştir. (YF Beklentisi: 28 mn TL, Piyasa Konsensusu: 62 mn TL). Şirket 2015 yılında ise 227 mn TL zarar etmiştir.

AKSGY: Şirket kurlarda görülen aşırı dalgalanmalar neticesinde kiracılarımıza destek olmak amacıyla, Akbatı AVM'de yer alan mevcut kiracılardan münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirket ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracıları arasından Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılara 01/03/2016-31/03/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki USD kurunun 2,70 TL olarak belirlenmesine, belirlenen kurun kira bedellerinin tenzili ve/veya kira sözleşmesinin uyarlanması olarak değerlendirilmemesi şartı ile kira bedellerinin bu şekilde tespit edilmek sureti ile kiracılardan tahsil edilmesine karar verilmitşir.

ANSGR: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,042 TL (net 0,0357 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

ASLAN: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,674339 TL (net 0,573188 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

AVOD: Yapılacak 16 mn TL tutarındaki sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvuru yapmıştır.

BIZIM: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,09875 TL (net 0,0839375 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

BOYNR: Şirket'in hakim ortağı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.(Boyner Perakende) tarafından satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 849.774,16 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı dolayısıyla Boyner Perakende'ye tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır. Buna göre MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş günü Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.

BRISA: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,5146 TL (net 0,43741 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

BRKO: Şirket Karde Fabrikasında üretime son verilmesi ve aynı işyeri numarası bünyesinde bulunan personelden 204 kişinin yasal süreç sonunda iş akitlerinin sona erdirilerek, kadroların yeniden düzenlenmesine karar verilmiş olup, işlemlere başlanmıştır.

BRYAT: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,3733 TL (net 0,3173 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

DOAS: Şirket, 4Ç15 döneminde 6 mn TL net kâr açıkladı (YF Beklentisi: 34 mn TL, Piyasa Konsensusu: 47 mn TL) 2015 yılı kârı ise %20 artışla 302.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yorum: Orta vadeli olarak temkinli bakışımızı kouruyoruz. Yükselen kaldıraç ve bozulan operasyonel performansın, yüksek temettü veriminin sürekliliğine engel olacağını düşünüyoruz. Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 1,3636364 TL (net 1,1590909 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

DURDO: Şirket, görüşmeler neticesinde, Mentor Associates Limited ile bir 'Hisse Satış Sözleşmesi' imzalamıştır. Böylece, merkezi İngiltere'de bulunan ve pazarlama alanında faaliyet gösteren DUDO UK Limited şirketinin sermayesinin %100'üne tekabül eden 1 (bir) adet hissenin tamamının 1 (bir) İngiliz Sterlini bedeli karşılığında Şirketimize satışı ve devri tamamlanmıştır.

EKGYO: Şirket 4Ç15 döneminde 536 mn TL net kâr açıkladı. (YF Beklenti: 457 mn TL, Piyasa Konsensus: 532 mn TL) Bölyece 2015 yılı net kârı bir önceki yıla yata 953 mn TL olarak açıklandı. Yorum: EKGYO %45'lik NAD iskontosu ile tarihi ortalaması olan %24'ten daha iskontolu bir fiyatlama gösteriyor.

ISGSY(YKBNK): Şirketi iştiraki Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kısa vadeli kredilerinin yeniden yapılandırılması amacı ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen uzun vadeli azami 20 milyon TL 5 yıl vadeli kredinin kullanılabilmesi için İş GSYO A.Ş.'nin Ortopro'daki payları rehin edilmiştir.

KONYA: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 15,4 TL (net 13,09 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır.

KOZAL/KOZAA: Şirket ATP İnş. ve Tic. A.Ş. nin %99.04 hisse miktarının halk arz edilmiş olan Anadolu Metal Ve Madencilik A.Ş.'ye ait olduğu, bu nedenle bağlı ortaklı statüsüyle ATP İnş. Ve Tic. A.Ş.'nin Koza Altın A.Ş' den temettü dağıtımına dayalı kazanç elde ettiği ancak bu kazançların, grubun asıl sektörü olan madencilik faaliyeti dışındaki basın yayın faaliyetindeki Yaşam TV A.Ş. , Bugün TV A.Ş. ve Koza Basın Basım A.Ş. ye sermaye avansı ve sermaye taahhüdü şeklinde aktarıldığı, Basın şirketlerinin geçmiş dönem mali durumu incelendiğinde, hiçbir zaman kar etmemiş ve sürekli öz sermayesini tüketen bu şirketlere yapılan kazanç aktarımının 2008-2015 yılları arasında toplamda 353.153.856 TL olduğui Anadolu Metal Ve Madencilik A.Ş. nin küçük hissedarlarına kar payı olarak dağıtılması gereken 353.153,856 TL'nin sürekli zarar eden basın ve medya şirketlerine aktarılmak suretiyle, halka arzla gelen %44.95 oranında hisse sahibi küçük hissedarların zararlandırıldığı, zarar eden basın ve yayın şirketlerine sürekli sermaye artırımı şekliyle yapılan bu uygulamaların SP Kanunu'nun ihlaliyle, örtülü ve zararlandırıcı kazanç aktarımı niteliği taşıyacağı hususu dikkate alınarak; sürekli zarar eden ve öz sermayesini tüketen basın yayın faaliyetindeki Bugün TV A.Ş. , Koza Basın Basım A.Ş. , Yaşam TV A.Ş. ve bu şirketin iştiraki olan Koza Prod. Ve Tic. A.Ş. , Rek-Tur Rek. Paz. Tic. A.Ş. ile İpek Online Bilişim Bilişim Hizm. Ltd. nin basın yayın faaliyetlerinin tüzel kişilikleri muhafaza edilmek suretiyle durdurulmasına, Koza Basın Basım A.Ş. deki basılı medya dışında kalan sadece kar getiren faaliyetlerin devamına, ilgili personelin yasal haklarının ödenerek iş akitlerinin sonlandırılması, geçmiş borçlarının, şirketler arası borçlandırma suretiyle verilecek paralarla kapatılmasına, demirbaş ekipman, mal ve malzeme v.d. varlıklarının muhafazası ile değer kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve bu kapsamda gerekli harcamaların yapılmasına, faaliyetleri durdurulan şirketin varlıklarının amortismana dayalı değer kaybını önlemek için piyasa koşullarında satışı için uzman kuruluşlar vasıtasıyla gerekli araştırma ve çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.

KRDSA: Şirket 2016 satışlarında %10-20, FAVÖK'ünde ise %15-20 büyüme beklemektedir.

LKMNH: Şirket yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,1176 TL (net 0,10 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Şirket Yönetim Kurulu 29 Mart 2015 tarihli 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan geri alım programı çerçevesinde; 28.02.2016 tarihinden 31.08.2016 (dahil) tarihine kadar geri alım işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SARIOĞLU' nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

PARSN: Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi D1 ve D2 blok üretim binası, K blok Kalıphane binası, Y1 Blok Teknik Oda ve Y3 Blok Elektrik Dağıtım Binası için istenilen "Deneme İzni" ile ilgili olarak gerekli incelemeler yapılmış olup, söz konusu yapılarda makine montaj ve testlerinin devam etmesi sebebiyle, yapı kullanma izin belgeli yapılara ait olmak koşuluyla 01.03.2016 tarihinde başlamak şartı ile altı (6) ay süreli deneme izni verilmesine karar verilmiştir.

PKART: Şirket ile Ziraat Bankası arasında toplam değeri 3.089.000 Euro olan kart satış anlaşması imzalanmıştır.

RYGYO: Kocaeli-Çayırova'da yer alan 8.312 m2 deponun 4.200 m2'lik depolama alanı için "Anahtar Antrepo Tic.Ltd.Şti." ile şirket arasındaki kira sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Buna göre söz konusu depodan 1 yılda yaklaşık KDV dahil 340.000 USD gelir elde edilecektir.

SAHOL: Holding yönetim kurulu, 2015 yılı kârından hisse başı brüt 0,15 TL (net 0,1275 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Nakit temettü dağıtma tarihi olarak 1 Nisan 2016 teklif edilecektir. Şirket 2016 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. CEO Zafer Kurtul, Türkiye'nin 2016 yılında yüzde 4 büyüyeceğini, yılsonu enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde olacağını, yıl sonu dolar/TL kurunun 3,21 ve ortalama dolar/TL kurunun 3,07 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Kurtul; "Bu sene ağırlığı enerji alanına olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL yatırım yapacağız. Banka dışı kombine satışlarımızda yüzde 10 ila yüzde 15, banka dışı kombine faaliyet karımızda yüzde 20 ila yüzde 30; enerjideki faaliyet karımızda ise yüzde 40 ila yüzde 50 oranlarında büyüme bekliyoruz." dedi. *Dünya

THYAO: Şirket, 4Ç15 döneminde 66 mn TL zarar beklentimiz ve piyasa konsensusu olan 15 mn TL'nin oldukça üzerinde 580 mn TL net kâr açıkladı. Böylece 2015 yılı kârı %65 artışla 2.993 mn TL seviyesinde açıklandı. Şirket ayrıca 2016 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Şirket 2016 yılında dolar bazlı %16 ciro artışı ve %20-22 FAVKÖK Marjı beklemektedir. Yorum: Yüksek kâr iyileşen operasyonel performanstan çok, finansal giderlerdeki pozitif sürprizden kaynaklanmaktadır. 2015 yılı sonuçları sonrasında, Şirket beklentileri ile de uyumlu olan tahminlerimizi değiştirmiyoruz. 9 TL hedef fiyat ile "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyemizi yineliyoruz. Şirket Yönetim Kurulu'nca uçak müsaitliğine bağlı olarak Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine ve Slovakya'nın Kosice şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.

TTRAK: Şirket 2015 yılı kârından, borsada işlem gören C grubu ortaklara brüt 5,62124 TL (net 4,77805 TL) nakit temettü dağıtma kararı almıştır. Söz konusu temettünün 1 Nisan'da dağıtılması planlanmaktadır. Yorum: Temettü verimi %7.1 ile beklentimizin üzerinde oluşmaktadır.

UTPYA: Şirket'in %19 oranında ortağı olduğu Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.' nin hissedarı olduğu Ankara-Çankaya'da yer alan Malltepe Park AVM' nin bir bütün olarak satılması için, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından artırma usulü yapılacak ihaleye ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Muhammen bedel 91 mn TL olarak belirlenmiştir.

VANGD(METRO): Şirket ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 626.000 TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

VKGYO: Şirket, Ataşehir Belediyesine karşı açılan davalardan İstanbul 8. Vergi Mahkemesi, Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiştir.

YKGYO: Elit Residence projesinde yer alan ve kira sözleşmesi devam eden 30 no'lu dairenin, sözleşmesinde belirtildiği şekilde kira bedeline zam yapılarak, yeni kira bedeli KDV hariç 10.550 TL olarak belirlenmiş olup, bahsi geçen bağımsız bölümden 01.03.2016 ile 28.02.2017 tarihleri arasında yeni kira bedelleri tahsil edilecektir. 29 Aralık 2015 tarihli son yapılan değerleme raporuna göre bahsi geçen bağımsız bölümün ekspertiz kira değeri KDV hariç 10.880 TL'dir. Şirket ile Gelişim Gayrimenkul'ün aktifinde yer alan İstanbul-Beykoz Riva'da yer alan 8 adet parselin 63.3 milyon TL bedelle Sardes Gayrimenkul Yatırımcılığı ve Ticaret A.Ş.'ye satılacağı açıklanmıştır.

VESTL: Vestel, Rusya'da geçen yıl yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu ülkedeki fabrikasını kapattı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan "Uçak düşürülmesi olayından önce fabrikayı kapamıştık. Bina her yerde bulunur. Makineleri taşıyacağız" dedi. *Hürriyet

Yukarı