Yatırım Fonlarının Tasfiye Süreci Hk

Değerli Yatırımcılarımız,

İş Portföy Birinci Değişken Fon'un tasfiye edilmesi talebi SPK'nın 27.11.2015 tarih ve 32/1504 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Fon 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü olan 10.06.2016 tarihinde tasfiye edilecektir. Ancak bu süre zarfında yeni fon katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

 

Yukarı