Yatırım Fonlarının Dönüşüm Süreci Hk.

Değerli Yatırımcılarımız,

İş Portföy İkinci Değişken Fon'un İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ünvanıyla dönüştürülmesine SPK'nın 05.11.2015 tarih ve 30/1374 sayılı kararı ile izin verilmiştir.Değişiklikler 17 Aralık 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği bu süre boyunca yeni fon katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Yukarı