Pay Piyasası İşleyiş ve Kurallarında Yeni Uygulamalar Hk.

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20.01.2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması kapsamındaki çalışmalar neticesinde Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem platformu üzerinden hizmet vermesi planlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda ilk aşama olarak 30.11.2015 tarihinde Pay Piyasası, BISTECH olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşınacak; bunun sonucunda gerek piyasa işleyişine gerekse piyasa kurallarına ilişkin yeni uygulamalar getirilecek ve mevcut uygulamaların bir kısmına son verilecektir.


30 Kasım 2015 itibarıyla Bistech geçişinden dolayı Pay Piyasası'nda ve Viop'ta uygulamaya alınacak bazı değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

• Fiyat adım ve marjlarında uygulamaya alınacak hesaplanma yöntemi değişikliği ile seans içinde fiyat adımları değişebilecektir.
• Fiyat marjı günlük ve %20 olarak hesaplanacaktır.
• Bir işlem gününde tek seans uygulanacaktır.
• Maximum lot uygulamasına son verilecektir.
• Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılacaktır.
• Yeni Pazar yapılanmasına geçilecektir.
• İşlem fiyatlarında belli eşiklerin aşılması halinde ilgili sıradaki payın sürekli işlem seansı geçici durdurulup, emir toplama seansına alınarak devre kesici uygulaması başlatılacaktır.
• Açılış, kapanış, tek fiyat emir toplama bölümlerinde teorik fiyat ve denge miktarı gösterilecektir.
• Yeni emir türleri (piyasa emri, dengeleyici emir vb.) kullanıma alınacaktır.
• Viop'ta öğle arası uygulaması kaldırılacaktır.


Nasdaq ile geliştirilen İşlem Platformu'nda (BISTECH) Pay Piyasası'nın planlanan işleyişine ilişkin 23/11/2015 tarihli Borsa Yönetim Kurulu'nda kabul edilen "BISTECH - Pay Piyasasındaki Yeni İşleyiş Esasları" detaylı uygulama ve örnekler için tıklayınız.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 25/11/2015 tarih ve 2015/117 sayılı duyuruda BISTECH geçişi kapsamında VİOP İşleyiş esasları genelgesinde bir takım değişikliklere ilişkin paylaşılan detaylar için lütfen tıklayınız.

Yukarı