İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Unvan Değişikliği Hk.

İş Portföy A.Ş’nin kurucusu olduğu İş Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun unvanı 11.05.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olarak değiştirilmiştir.

Yukarı