Borsa İstanbul Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri İşleme Açılması Hk.

Sayın Yatırımcılarımız ,

25/02/2016 itibari ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri işleme açılacaktır. Konu Hakkında Borsa İstanbul bilgilendirmesi aşağıdadır.


22/02/2016 tarihli ve 2016-13 sayılı Duyurumuz çerçevesinde;

• 25/12/2015 tarihli ve 2015/134 sayılı Duyurumuzda bahsi geçen ve işleme kapalı olarak tanımlanan Fiziki Teslimatlı Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmelerinin sözleşme unsurlarında yapılan değişiklikler Genelge'ye eklenmiştir. Sistemde işleme kapalı olarak tanımlanan Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri 25 Şubat 2016 tarihi itibarıyla işleme açılacak olup, söz konusu tarihte ilgili sözleşmelerin vade dönemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Anadolu Kırmızı Buğday VİS Sözleşme Kodu                

Vade Dönemi

F_WHTANR0216S0

Şubat 2016*

F_WHTANR0516S0

Mayıs 2016

F_WHTANR0716S0

Temmuz 2016

F_WHTANR0916S0

Eylül 2016

 
*Vade dönemi içerisinde bulunmasına istinaden işleme kapalı olacaktır.

• Diğer taraftan, Fiziki Teslimatlı Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Sözleşmelerinin sözleşme unsurları da Genelge'ye eklenmiştir. Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri 25 Şubat 2016 tarihinde işleme açılacak olup, söz konusu tarihte ilgili sözleşmelerin vade dönemleri aşağıdaki gibi olacaktır.

            Makarnalık Buğday VİS Sözleşme  Kodu 

 

Vade Dönemi

F_WHTDRM0216S0

Şubat 2016*

 

F_WHTDRM0516S0

Mayıs 2016

F_WHTDRM0716S0

Temmuz 2016

F_WHTDRM0916S0

Eylül 2016


*Vade dönemi içerisinde bulunmasına istinaden işleme kapalı olacaktır.

• Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri piyasa yapıcılarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar da Genelge'ye eklenmiştir.

22/02/2016 tarihli ve 2016/13 sayılı Duyurumuza ulaşmak için tıklayınız.  

Yukarı