YFTRADEINT

Gün sonunda müşteri hesabına ait net likidite değeri, belirlenmiş sürdürme teminatının altına düştüğünde müşteriye e-posta ve/veya telefon ile teminat tamamlama çağrısı bildirimi en geç ertesi iş günü saat TSI 09:15'e kadar yapılır. Müşteri, ertesi gün saat TSI 12:30'a kadar teminat tamamlama çağrısına cevap vermek zorundadır. Müşterinin teminat tamamlama çağrısına cevap vermediği ya da teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda ilgili sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.

Yukarı