Şirket Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halka Arz Şekli Ortak Satışı
Halka Arz Edilecek Hisseler 9.750.000 TL nominal pay
Sermaye 39.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı 25%
Halka Arz Fiyatı 5,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü 53.625.000 TL
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri 214.500.000 TL
Satmama Taahhütü Şirket, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artışı yapmayacağını ve tüm Ortaklar,  1 yıl boyunca yeni pay satışı gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etmektedir.
Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%70) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Halka Arz Zamanlaması 12 – 13 Ocak Talep Toplama
Fiyat İstikrarı 30 gün boyunca yapılması planmaktadır.(Yatırım Finansman tarafından gerçekleştirilecek.)
Geri Alım Taahhüdü 90 gün sonra 5.68TL fiyattan %100 geri alım garantisi
Yukarı