VOB Gün Ortası Yorumu

03.11.2011

IMKB - 100 Endeksi: 56.025 (60dk)
Endeksin hafta başından itibaren sergilediği yurt dışı piya-salara görece olumlu yöndeki ayrışması dün ilk seans itiba-rıyla kesintiye uğramıştı. Ancak günün devamında aradaki farkı kapatan endeks, olumlu ayrışmasını sürdürmüştü.
Bugün de ilk seans itibarıyla endeksin yurt dışına görece olumlu ayrışmakta zorlandığını görüyoruz. İlk seansı %0.55 değer artışıyla tamamlayan İMKB100 endeksine karşın, Avrupa borsaları ortalama %1.00-%1.50 arasında artıda işlem görüyor.
Beklentilerden daha iyi gelen bilançosunun yanı sıra genel kurulun kısa zamanda yapılacağına ilişkin açıklamaların olumlu etkisiyle TCELL'in %5.51 değer kazandığını görüyo-ruz. İMKB-100 endeksine TCELL'in 156 puan katkısı oldu-ğu düşünüldüğünde ilk seanstaki toplam 304 puanlık yük-selişin yarısından fazlasının TCELL kaynaklı olduğu anlaşı-lıyor.
Bugün saat 14:45'de yeni başkanı Mario Draghi önderliğin-de toplanacak olan ECB'den gelecek olan açıklamalar bek-leniyor. ECB'den olası bir faiz indirim kararı ya da mevcut tahvil alım programına devam edeceğine veya kapsamını genişleteceğine yönelik açıklamalar, piyasalardaki iyimserli-ği destekleyebilir.
İMKB-100 endeksinin ikinci seansta 56.200 direncini aşmakta zorlanabileceğini tahmin ediyoruz.

Destekler

 

55.800

 

 

55.500

 

 

55.150

 

 

Dirençler

 

56.200

 

 

56.550

 

 

57.000

 

 

Yukarı