VOB Gün Ortası Yorumu

02.11.2011

VOB-30 Endeks Kontratı - 66.600
Hafta başından itibaren yurt dışı piyasaların üzerinde performans gösteren İMKB-100 endeksinin, bugün göre-ce zayıf kalması nedeniyle kontratın da takip ettiğimiz 66.800 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandığını görü-yoruz.
Dün II. seansta gelen tepki alımları sonrasında aşama-dığı bu seviyeyi bugün aşması halinde ortalama maliye-timizi 66.575 seviyesine çektiğimiz "uzun" pozisyonları-mızı taşımayı düşünüyoruz.
Diğer yandan kontratın günü 66.700 seviyesinin altında kapatacağı anlaşıldığında ise pozisyonlarımızı "zarar-kes" ile kapatmayı planlıyoruz.

Destekler 66,450 66,000 65,700
Dirençler 66,800 67,200 67,500

VOB Dolar Kontratı: 1.8035 (60dk)
Kontratın beklenen sert yükselişini dün gerçekleştirme-sinin ardından bugün ilâve "kısa" pozisyon açmak üze-re izlediğimiz 1.8100 desteğinin de altına gerilediğini görüyoruz.
Paritedeki sert yükselişi yansıtan bu geri çekilme süre-cinin gün içinde 1.8030-40 bandında destek bulmaya başladığını gözlüyoruz.
Her ne kadar 1.8100 seviyesinin altında olacak bir ka-panışın başlayan bu geri çekilme sürecini güçlendirece-ğini düşünüyor olsak da gün içi desteklerinden gelebile-cek olası bir tepki yükselişine yakalanmak istemiyoruz.
Bu nedenle kontratın günü 1.8040 desteğinin altında kapatma ihtimalinin zayıflaması durumunda 1.8170 ma-liyetli "kısa" pozisyonlarımızı "kâr-al" ile kapatmayı planlıyoruz.
Destekler 1,8035 1,8000 1,7950
Dirençler 1,8085 1,8105 1,8125

Yukarı