VOB Gün Ortası Yorumu

01.11.2011

VOB-30 Endeks Kontratı - 66.950
Kontratın 67.750-500 aralığı İMKB-100 endeksinin daha önce üç kez destek bulduğu 55.500 güçlü seviyesine karşılık gel-mekteydi. Ancak hem kontratın hem de endeksin açılışla birlik-te bu desteklerini kırdığını görüyoruz.
Diğer yandan endeksin 200-Haftalık HO'sının geçtiği 54.800 seviyesinin şu saate kadar destek olarak çalışmasını olumlu buluyoruz. Bu durumda endeksin kırılan 55.500 güçlü direnci-ne doğru bir tepki verme olasılığının güçleneceğini tahmin ediyoruz. Bu bağlamda kontratın da 67.500 direncini test ede-bileceği doğrultusunda ilk seansta 67.025 seviyesinden açtığı-mız "uzun" pozisyonumuzu koruyoruz.
Kısa vadeli göstergelerinde oluşan "pozitif" uyumsuzluklar nedeniyle "kısa" açmanın şu aşamada riskli olduğunu düşün-düğümüz kontratta gün sonunda kapanışın 67.000 seviyesinin altında olacağı anlaşıldığında pozisyonlarımızı "zarar-kes" ile kapatmayı planlıyoruz.

Destekler 66,400 66,200 66,000
Dirençler 67,200 67,500 68,000

VOB Dolar Kontratı: 1.8155
Kontratın taban oluşumu sinyalleri vermesinin ardından beklenen sert yükselişini, bugün %2.1 oranında değer kazanarak 1.8205 seviyesini test etmesiyle birlikte ger-çekleştirdiğini görüyoruz.
Ancak bir gün içindeki bu hızlı yükselişi esnasında 1.8175 seviyesinden geçen Fibonacci geri alım direnci-ne ulaşan kontratın, bir miktar geri çekilme olasılığı ta-şıdığını düşünüyoruz.
Bu nedenle 1.8170 seviyesinden açtığımız ilk kademe "kısa" pozisyonumuzu koruyoruz.
Kontratın 1.8175 direncinin kararlı bir şekilde kırılması halinde 1.8250 seviyesine doğru yükselme potansiyeli kazanacağını bu noktada bize ilâve "kısa" açma fırsatı vereceğini düşünüyoruz.

Destekler 1,8100 1,8085 1,8050
Dirençler 1,8175 1,8200 1,8250

Öğleden sonra açıklanacak veriler
16:00 ABD ISM imalat endeksi Ekim (Beklenti: 55.0)

Yukarı