Ödemeler Dengesi, Şubat 2014

11.04.2014
  • Şubat ayı Cari Açık 3,2milyar dolar gelerek beklentilerin 0,1 milyar dolar üstünde kaldı. Yıllık %37 daralmaya işaret eden Şubat ayı verisiyle birlikte, 2014 yılbaşı bugün cari açık 8,1 milyar dolarla %25,5 azalış kaydetti.
  • 12 Aylık birikimli açık ise 62,2 milyar dolarla Kasımdan beri en düşük seviyesine geriledi
  • 3,5 milyar dolarlık açıkla mal ve ticaret dengesi %35,5'lik önemli bir düşüşe işaret ederken, bunda 0,6 milyar dolar net ihracat veren altın ticareti dengesindeki iyileşme etkili oldu
  • Hizmet dengesindeki fazla %30,9 büyürken, büyüme %6,6 büyüyen turizm gelirlerinden ziyade turizm dışı gelirlerin artışı kaynaklı oldu
  • Doğrudan yabancı yatırımlar %18 ile bir önceki aydan daha düşük bir büyüme kaydederken, cari açığı finansman oranı %20'nin üstüne çıktı. Yılın ilk iki ayındaki doğrudan yabancı yatırımlar büyümesi daha çok yabancıların konut alımından kaynaklanırken, 12 aylık birikimli değerin cari açığı finansman oranı %16'da kaldı.
  • Portföye yatırımlarında 1,5 milyar dolarlık çıkış olurken, yabancı yatırımcıların DİBS stokları 1,1 milyar dolarlık azalma gösterdi
  • Banka ve diğer sektörlerde toplam 2,1 milyar dolar yeni borçlanma olurken, yabancıların banka mevduatlarına 0,9 milyar dolarlık azalma kaydedildi
  • 2,2 milyar dolarlık net hata ve noksan kalemi bir önceki ayki resmi rezerv kaybını telafi ederken, ilk iki aylık net hata ve noksan kaleminin toplam 4,5 milyar dolarla cari açığın %55'ini finanse etmesi dikkat çekti.
  • Geçen sene Nisan- Temmuz dönemindeki yüksek altın ithalatının yarattığı baz etkisini göz önünde bulundurarak cari açıktaki daralmanın önümüzdeki dönemde hızlanacağını bekliyoruz ve 48,2 milyar dolar olan yılsonu tahminimizi koruyoruz. Diğer yandan, son dönemde sıklıkla konuşulan genişleyici politika adımlarını göz önünde bulundurarak altın dışı açıktaki iyileşmenin durması durumunda, finansman kalitesinin sorun olmaya devam edeceğini söylemek mümkün gözüküyor.

 

Yukarı