Ödemeler Dengesi, Ocak 2014

12.03.2014
  • Ocak ayı cari açık 4,9 milyar dolar gelerek 5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşti. Yıllık bazda %16 düşen cari açık geçen sene Mart ayından beri yıllık bazda ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.64 milyar dolar olan 12 aylık birikimli açık 0,9 milyar dolar gerilemiş oldu.
  • Dış ticaret dengesi 5,2 milyar dolarlık açıkla yıllık bazda %10.7 gerileme kaydetti. Net altın ithalatındaki gerilemenin etkisi görece sınırlı kalırken , ithalatın üstünde büyüme kaydeden ihracat öne çıktı. Diğer yandan, hizmetler dengesindeki fazlada görülen %40.5'lik sıçramanın ana kaynağı turizm dışı gelirler oldu. Doğrudan yabancı yatırımlar %52'lik artış kaydederken, açığın yalnızca %20'sini finanse etti. Portföy yatırımlarındaki azalışın bankalar ve hükümetin Eurobond ihraçlarıyla gelen akımlarla bir miktar sınırlandığını söylemek mümkün.
  • Bankaların dış borçlanmasındaki düşüş 1,7 milyar dolarlık net kısa vadeli borç ödemesinden kaynaklanırken, 5,8 milyar dolarlık rezerv kaybının ve 2,2 milyar dolarlık net hata ve noksan kaleminin cari açığın finansmanında ana kaynaklar olarak öne çıkması dikkat çekici.
  • İç talepteki yavaşlama, net altın ithalatının azalması ve Avrupa'da iktisadi faaliyetin canlanmasıyla güç kazanan ihracat ile birlikte cari açıkta azalan trendinin süreceğini öngörüyoruz. 2014 sonu açık tahminimiz 48,2 milyar dolar seviyesinde, fakat iç talepteki yavaşlamanın öngörülenden sert gerçekleşmesi durumunda aşağı yönlü riskler barındırmakta.
  • Son olarak, Ocak ayı verisi portföy akımlarındaki tersine seyir ve uzun vadeli finansman tarafındaki katkının ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin cari açık finansmanında ciddi zorluklarla karşılaştığını göstermek açısından önemli gözüküyor.
Yukarı