Ödemeler Dengesi, Kasım 2013

14.01.2014
  • TCMB tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi verilerine göre Kasım ayında cari açık 3,9 milyar dolar gelerek 4,2 milyar dolar olan piyasa beklentisinin ve beklentimizin bir miktar altında gerçekleşti. Mevsimsellikle birlikte Temmuzdan beri en yüksek seviyesine ulaşmış olan cari açık yıllık bazda 3.5% düşüş kaydetti.
  • Ocak- Kasım birikimli açık 56 milyar dolar seviyesinde yükselirken bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre %28.3 artışa işaret etmiş oldu.
  • Kasım ayı verisiyle birlikte 12 aylık birikimli açık Marttan beri ilk defa düşüş kaydederek 60,8 milyar dolara gerilemiş oldu.
  • Net altın ithalatındaki güçlü artışa rağmen %9 artış kaydeden ihracat verisiyle birlikte 5,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığı yıllık bazda %2,2 gerilemiş oldu. İhracat artışında bavul ticaretinde süregelen hızlı büyümenin etkisi dikkat çekti
  • Gelir dengesindeki açığın düşüşünde doğrudan yabancı yatırımların kar transferlerindeki azalma etkili olurken, hizmetler dengesindeki fazlanın düşüşü turizm dışı açığın gerilemesi ve net turizm gelirlerindeki düşüş kaynaklı oldu.
  • Doğrudan yabancı yatırımların açığa oranı %10,4 seviyesinde kalırken, Kasım ayında 1,2 milyar dolar olan portföy yatırımlarındaki sermaye girişi 2,6 milyar dolar seviyesindeki Ağustos-Ekim ortalamasının çok altında seyretti. Kasım ayındaki toplam girişin kabaca yarısı 0,8 milyar dolar ile hisse senetleri alımlarından kaynaklanırken, EKGYO'nun ikincil halka arz sürecinin burada etkili olduğunu da hatırlatalım.
  • Kasım ayında hem bankalar tarafından sağlanan 2,9 milyar dolarlık yeni borçlanmanın hem de kurumlar tarafındaki 0,6 milyar dolarlık ek dış borçlanmanın kısa vade ağırlıklı gerçekleşmesi dikkate çeker nitelikte. Bu bağlamda 17,5 milyar dolarlık dış borcun(yılbaşı-bugün) %60'ından fazlası kısa vadeli.
  • Kasım ayı verileri 61 milyar dolar olan 2013 yılsonu cari çaık tahminimizi desteklerken, 55,6 milyar olan 2014 tahminimiz, iktisadi faaliyetteki daralmanın, TL'deki değer kaybının ve yıla düşük başlayan petrol fiyatlarının etkisiyle aşağı yönlü riskler barındırmakta. Portföy akımlarına bağlılığın parasal genişlemenin durdurulması döneminde de süreceğini öngörerek cari açıkta finansman kalitesi ana sorunumuz olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Yukarı