Ödemeler Dengesi, Aralık 2013

13.02.2014
  • TCMB tarafından açıklanan Ödemeler dengesi verilerine göre Aralık ayı cari açık 8,3 milyar dolar gelerek 7,6 milyar dolar olan piyasa beklentisinin ve 7,8 milyar dolar olan bizim beklentimizin üstünde gerçekleşti. Aralık ayı rakamı %71'lik yıllık büyümeye işaret ederken, yılın en yüksek açığı oldu.
  • 2013 yıllık cari açık %34 artışla 65 milyar dolar olurken, bu rakam 58,8 milyar dolar olan OVP hedefinin 6 milyar dolar üstünde kaldı. Cari açığın GSYİH'ye oranı ise yıl-sonu GSYİH tahminimizle birlikte %7,9 seviyesinde oluşurken, 2013 OVP hedefi olan %7,1'in 0,8 puan üstünde kalmış oldu.
  • Dış ticaret dengesinde açık, %11,3 artan ithalata karşın %8,3 artan ihracatla birlikte %48,5 arttı, hizmetler dengesindeki fazlada azalma Aralıkta da sürdü
  • Doğrudan yabancı yatırımlarının GSYİH'ye oranı Aralıkta %18 olurken, yıllık oran %15 seviyesinde gerçekleşerek 2012 rakamının yaklaşık 4 puan altında kaldı
  • Bankaların Aralık ayı borçlanması 3,5 milyar dolar olurken, bunun 2,6 milyar dolarının geçen ayın aksine uzun vadeli gerçekleşmesi dikkat çekti.
  • Portföy yatırımlarında Aralık ayındaki 0,2 milyar dolarlık çıkışla birlikte, 2013 rakamı yıllık %42 düşüş kaydetmiş oldu. Diğer yandan, net hata ve noksan Aralık için 1,6 milyar dolar olurken, 2013 kümüle rakam 3,8 milyar dolarla bir önceki seneye göre 2,7 milyar dolar daha yüksek gerçekleşti.
Yukarı