MakroEkonomik Haberler

01.08.2011

TÜİK verilerine göre, Haziran ayı dış ticaret açığı beklentileri aştı bizim ve 9,9 milyar Dolar olan tahminimize yakın gerçekleşerek 10,2 milyar Dolara yükseldi ve 1Y11 toplam rakamı 54 milyar Dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Dış ticaret açığının enerji bileşeni 40 milyar Dolara yükselirken enerji dışı bileşenlerindeki hızlı artışın sürmesi 12 aylık dış ticaret açığını 97 milyar Dolara yükseltti. %19,3 olan ihracat büyümesi Mayıs ayına göre daha iyi bir performans göstermesine karşın yılın ilk dört ayı ile karşılaştırıldığında zayıf kaldı. İthalat ise, %40'lık büyüme hızıyla 21,6 milyar Dolara ulaşarak beklentilerin üzerinde kalmayı sürdürdü. İhracatın ithalatı karşılama oranının Mayıs ayındaki dip seviyelerinden %52 düzeyine yükselmesine karşın %50lik kritik sınıra çok yakın olduğunu görüyoruz. Açıklanan dış ticaret rakamları ile birlikte Haziran ayı için 7,4 milyar Dolarlık cari açık kaydedileceğini tahmin ediyoruz. Ek olarak Haziran rakamları ile birlikte 12 aylık cari açığın yeni bir rekor kırarak 72,2 milyar Dolara yükselmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın büyümeyi destekleyici para politikasını da göz önüne aldığımızda, büyüyen cari açığa karşı yukarı yönlü risklerin daha da arttığını görüyor, buna bağlı olarak da cari açık/GSYİH yılsonu tahminimizi %10,2 ye revize ediyoruz.

Yukarı