Makroekonomik Haberler

23.05.2011
  • Başbakan yardımcısı Babacan ekonomi yönetimini koordine etmek üzere Finansal İstikrar Komitesi kurulacağını duyurdu. Merkez Bankası Başkanı, Hazine Müsteşarı, BDDK, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlarından oluşan yeni komite ile finansal sektörün gözetiminin sağlanması hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere Babacan, bahsi geçen komitenin yeni kurulacak ekonomi yönetiminin bakanı tarafından yürütüleceğinden söz etmişti. MB Başkanı da ekonomistler ile yaptığı toplantıda bu "süper komitenin" ekonomi yönetimin etkinliğini arttırmaya yönelik olacağını ve makro finansal risklere karşı mücadelede Merkez Bankası'nın yükünü azaltacağını belirtmişti. Uluslararası tecrübelerden yola çıkarak finansal istikrar komitesi kurulmasını, büyüyen dengesizliklere karşı hızlı ve koordineli adım atılması adına olumlu bir gelişme olarak yorumluyoruz.
  • Basında yer alan haberlere göre 12 Haziran seçimlerinden sonra cari açığı kontrol almak için yeni önlemler planlanıyor. 1. Kredi kartı kullanımında kullanıcının gelir düzeyine göre üst limit getirilmesi, 2. Tüketici kredilerinde KKDF'nin ve mortgage'lar için peşinatların arttırılması, 3. BDDK'nın bilanço kalemlerini sınırlayarak sermaye yeterlilik oranlarını sıkılaştırması gibi maliyetleri yükseltecek bir dizi önlemin yanı sıra maliye politikası tarafında da, 4. Özel tüketim ve ithalat vergilerinde artış, 5. Enerji fiyatlarında uzun zamandır beklenen zamlar söz konusu haberde işaret edilen tedbirler arasında yer alıyor. Bunların dışında para politikası tarafında munzam karşılık oranlarındaki artışın sene sonuna kadar devamı, ara malı ithalatına ek vergi getirilmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak yatırımların tamamlanması gibi uzun vadeli hedefler de herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberin içerdiği diğer detaylar olarak öne çıkıyor. YORUM: Resmi kaynaklara dayanmayan bu haberlere temkinli yaklaşıyoruz Daha önce de bahsettiğimiz üzere, bu adımların atılmasının seçim sonrasında yeni bir anayasa için referandum ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Haberde bahsedilen olası önlemler içerisinde kredi talebini sınırlayacak ÖTV artışı gibi tedbirlerin ve bankaların borç verme koşullarını sıkılaştıracak BDDK adımlarının, MB'nın zorunlu karşılık oranlarında ilâve artışa gitmesinden daha etkili olacağını öngörüyoruz.
Yukarı