Makroekonomik Haberler

17.05.2011
  • TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte düzenlediği ankete göre, Mart ayında 93,4 olan Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında ciddi bir değişim göstermedi ve 93,5 değerini aldı. Geçtiğimiz 3 ay boyunca endeksin 93,4-93,6 aralığındaki seyrinin dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Tüketicilerin içinde bulunduğumuz dönemdeki satın alma gücü ve ekonomik görünüm hakkındaki iyimserliği endekse olumlu yansırken, istihdam ve gelecekteki satın alma gücü ile ilgili kötümserlik endekse aşağı yönde baskı yapıyor. Endeksin yükseliş trendine girmemesini, iç talepte bir yavaşlama sinyali olarak görmüyoruz. Kredi büyümesi ve enerji-dışı ithalattaki artışın yavaşlamaması gibi daha somut veriler ile karşılaştırıldığında, tüketici güven endeksinin, Merkez Bankası'nın ekonomide dilediği yavaşlamayı sağladığına dair bir gösterge olarak algılanamayacağına inanıyoruz.
  • Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin Nisan ayında 1,1 milyar Lira fazla verdiğini duyurdu. Açıklanan rakamlar, sene sonu hedefinin yalnızca %9,1'ini oluştururken, toplam bütçe açığı, geçen yıla oranla %80 azalarak 3,1 milyar Lira seviyesine geriledi. Diğer taraftan faiz dışı fazla yıllık bazda %50 artış göstererek 3,9 milyar Lira seviyesinde gerçekleşti. Faiz ödemelerindeki %60 düşüş ile birlikte gerileyen harcamalar, Nisan 2010'a göre %10,8 gerileyerek 22,5 milyar Lira'ya düştü. Gelir kalemlerine baktığımızda ise, vergilerdeki %25,8 yükselişinde etkisiyle %13,5 bir artış göze çarpıyor ve toplam rakamın 23,5 milyar Lira'ya ulaştığını görüyoruz. Gelirlerdeki güçlü seyrin genel seçim öncesi oluşabilecek mali gevşemeye karşı tampon görevi görmeye devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan bütçe ve faiz dışı fazlanın beklenin üstünde performans göstermesi, ekonomik aktivitenin istisnai derecedeki güçlü seyrine bağlanabilir. Makro-finansal risklerin azaltılabilmesi için mali politikanın, harcamaları mevcut düzeyin daha da altına düşürerek, sıkılaştırılması gerektiğine inanıyoruz.
  • İşsizlik şubat ayında senelik %2,9 azalarak %11,5 seviyesine geriledi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2010 yılının Nisan ayından bu yana yıllık bazda en yüksek düşüşü gerçekleştiren işsizlik oranı, mevsimsellikten arındırılmış olarak da %10,1'e gerileyerek kriz sonrasındaki en düşük seviyesine ulaştı. Şubat ayı için açıklanan %48,5'lik iş gücüne katılım oranı mevsimsellikten arındırıldığında %49,8'e yükselerek TÜİK serileri tarafından kapsanan dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası bu rakamı, enflasyonist baskıların izlenebilmesi adına çok yakından takip ediyor. Şubat ayı verileri ile işsizlik cephesindeki beklenenden hızlı düzelmenin sürdüğünü görüyor ve işsizliğin %12,4'lük sene sonu hedefinin önemli oranda altında kalmasını muhtemel görüyoruz.
Yukarı