Makroekonomik Gelişmeler

04.04.2013

? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart Ayı TÜFE rakamı %0,66 ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatlarının aylık artış temposu hem bizim %0,45 olarak güncellediğimiz tahminimizi hem de %0,40'lık piyasa öngörüsünü aşmakla kalmayıp aynı zamanda yıllık enflasyonunda 0,3 puanlık artış ile %7,29 düzeyine tırmanmasına yol açtı. Böylece yıllık TÜFE yılın üçüncü ayında da %5'lik resmi hedef etrafında belirlenen 2 puanlık belirsizlik aralığının üst sınırının üzerinde kalmaya devam ederken, kabaca Ocak ayı seviyesine geri dönmüş oldu. Mart ayında ÜFE'nin kaydettiği %0,81'lik artış da %0,48'lik piyasa öngörüsünü ve bizim benzer %0,45'lik tahminimizi önemli ölçüde aştı ve üretici fiyatlarında Kasım ayından beri aralıksız devam eden düşüşü sonlandırmış oldu. Böylelikle yıllık ÜFE yedi ay sonra ilk kez yönünü yukarı çevirirken kabaca yarım puanlık bir artışla %2,3 seviyesine tırmandı.

Yılsonu TÜFE öngörümüzü ise %7,1 olarak koruyoruz. Nisan ayında manşet ve çekirdek için gerileme öngörsek de, bunun Merkez Bankası tarafından da işaret edildiği gibi Mayıs ayı ile birlikte yeniden yükseliş eğilimine yerini bırakabileceği fikrindeyiz. Banka'dan farklı olarak bu yükselişin yerini yılın son çeyreğinde düşüşe bırakacağını, son dönemde hızlı büyüyen faiz-dışı harcamaların düzeltici gelir yönlü tedbirlerin olasılığını yükseltmesinden dolayı, düşünmüyoruz. %5'lik hedefin yakalanması için çekirdeğin bu düzeyin önemli ölçüde altına gerilemesi gerektiğine inanıyor, ancak Banka'nın TL'nin değerlenmesi karşısındaki tavrı nedeni ile bunu olası görmüyoruz.

Yukarı