Makroekonomik Gelişmeler

25.02.2013

Şubat ayında Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksini Temmuz seviyelerine çıkarak 107,5 seviyesinde açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış endeks değeri ise 108,5 ile aylık %3 artış kaydetti. Detaylara baktığımızda endeks artışının katılımcılarının toplam sipariş miktarı ve mevcut mal stoku değerlendirmelerini yansıtan endeks düzeylerindeki artıştan kaynaklandığı görüldü. 3 ay ileriye dönük görünümü ölçen endeks seviyelerindeki artış katılımcıların iyimser algısını teyit eder şekilde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) %72,2 düzeyiyle beklentimize paralel oluştu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış değer ise son iki aydır devam eden gerilemeyi telafi ederek %73,3 düzeyine yükseldi. Şubat ayında imalat sanayi KKO'nı yıllık 0,7 puan gerilerken mal gruplarına göre baktığımızda dayanıklı mallar ve ara mallar üreten sektör KKO'larında yıllık bazda sırasıyla 4,1 ve 2,9 puan düşüşler kaydedildi. Son olarak alt gruplardan tüketim mallarındaki KKO'nun aynı ayın bir önceki yılına göre değişim göstermemesi iç tüketim talebi için olumsuz bir sinyal olarak gerçekleşti.

 

Yukarı