Makroekonomik Gelişmeler

18.02.2013
  • Kasım ayında işsizlik son sekiz ayın en yüksek seviyesine gelerek %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış değer ise %9,5 ile aylık bazda 0,2 puanlık artışla Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesinde kaydedildi. 1 milyonluk istihdam yatay bir seyir izlerken iş gücündeki yıllık 1,2 milyonluk artış işsizlik rakamlarındaki yükselmeyi açıklayan bir neden olarak görüldü. Detaylara baktığımızda tarım dışı işsizlik manşet değere paralel 0,3 puanlık artış gösterirken 15-24 yaş arası işsizlikte ise 1,8 puanlık artışla belirgin bir yükselme kaydetti. 
  • Ocak ayında bütçe bir önceki yılın aynı ayına göre %241,2 artış kaydederek 5,9 milyar lira fazla verdi. Bu ayki fazla 2013 yılı için hedeflenen 33,5 milyar lira açığın %17,5'ine denk düşmüş oldu. Faiz dışı fazla ise 11,2 milyar lira ile Maliye Bakanlığı tarafından hedeflenen 19,1 milyar liranın yarısından fazlasına eş değer bir seviyede kaydedildi. Faiz dışı ödemelerdeki yıllık %22,7'lik artış gider kaleminin 30,9 milyar düzeyine çıkmasına ve yıllık bazda %17,4 yükselmesindeki en önemli faktör olarak göze çarptı. Gelir tarafına baktığımızda ise 36,9 milyar liralık Ocak seviyesi %31,3 ile son altı ayın en yüksek yıllık büyüme hızına ulaştı. Faiz dışı harcamalardaki hızlı artışın bütçe dengesi üzerinde yaptığı etkiyi hafifleten Özelleştirme idaresince bir defaya mahsus yapılan transfer hariç tutulduğunda, Ocak ayında bütçe fazlası yıllık bazda yatay bir seyir izlemiş oldu.
  • Merkez Bankası Şubat ayı beklenti anketinde yılsonu TÜFE beklentisi Ocak ayında öngörülenden yüksek kaydedilen enflasyon seviyesiyle %6,59'a çıktı. Katılımcılar tarafından öngörülen 12 ve 24 ay öteye TÜFE beklentilerinde de 5 baz puanın altında sınırlı bir toparlanma gözlemlendi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısında politika faizinde bir değişiklik beklenmediği görüldü. Anket sonuçlarına göre piyasa hala %4 olan Orta vadeli büyüme hedefinden daha güçlü olan %4,2‘lik bir büyüme performansı beklediği anlaşıldı. Beklentilerin altında kaydedilen 2012 cari açık seviyesi katılımcıların 61 milyar dolar olarak belirlenen 2013 yılı cari açık tahminine yansımadığı görüldü.
Yukarı