Makroekonomik Gelişmeler

14.02.2013

Merkez Bankası tarafından açıklanan Aralık ayı ödemeler dengesi 4,7 milyar dolar ile hem piyasanın 5,4 milyar dolar hem de bizim 5,8 milyar dolar tahminimizin altında geldi. Aralık ayında %29,8 gerileyen cari açık 2012 için toplam açığın 48,9 milyar dolara inmesine neden oldu. Tahminlere göre olumlu gerçekleşen Aralık rakamları cari işlemler hesabını oluşturan alt kalemlere de yansıdı ve mal dengesinde tahminlerin altında 5,4 milyar dolar açık, hizmet dengesinde tahminlerin üstünde 0,8 milyar dolar fazla gerçekleşti. Aralık ayında 5,6 milyar dolar portföy girişi sağlanmasıyla 2012 yılı için toplamı 40,8 milyar seviyesine ulaştı ve cari açığın %83,4'ünü finanse etmiş oldu. 2012 yılı için GSYİH'nın %6,2'sine denk gelen cari açığın bu sene için ne yönde gerçekleşeceğini kredi hacmindeki büyümeye bakılarak fikir edinebileceğini ve kredi büyümesindeki %20 seviyelerine doğru bir hareketin olması durumunda makro ihtiyati önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz.

Yukarı