Makroekonomik Gelişmeler

28.01.2013

Reel kesim güven endeksi aylık bazda %4,3 artış kaydederek 102,1 düzeyine geldi. Mevsimsellikten arındırılmış seviye ise aylık %2,6 gerileyerek 104,7'de oluştu. Sabit yatırım ve toplam sipariş miktarları için öngörüdeki yıllık %5'lik düşüş Kapasite kullanım oranıyla paralel yaşanan aşağı yönlü hareketin anket katılımcıları tarafından paylaşıldığını gösterdi. Mevcut mal stokunda ve genel ekonomik gidişatta sırasıyla yaşanan yıllık %1 ve %4'lük artışlar ise arındırılmış endeksin 2 aydır devam eden düşüş seyrine engel olamadı. Önümüzdeki 3 aylık döneme baktığımızda yaygın olarak öngörünün bir önceki aydaki bozulma yönündeki düşünceyi teyit eder nitelikte gerçekleşti.

Yukarı