Makroekonomik Gelişmeler

16.01.2013

Ekim ayı işsizlik rakamları aylık %9,1 gelerek bir önceki aya göre aynı seviyede gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ise aylık bazda 0,2 puan düşerek %9,3 ile Haziran'dan beri ilk defa geriledi. Yıllık iş gücü büyüme hızı 1milyon seviyesini aşarak toplam işgücünü 28,1 milyona taşısa da yıl boyunca yeni istihdamda yaşanan 1 milyonluk artış işsiz nüfusun yıllık bazda artmasına engel olamadı. Hem kadın hem de erkek iş gücü için iş gücüne katılım oranları sırasıyla %30,7 ve %71,9 gelerek mevsimsel etkiler nedeniyle yılın en yüksek seviyelere ulaşmış durumda.
Maliye Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre Aralık ayındaki 15,5 milyar TL'lik bütçe açığı ile birlikte 2012'de bütçe 28,8 milyar TL açık verdi ve 33,5 milyar TL Orta Vadeli Program hedefinin altında gerçekleşti. Yılın son ayında faiz dışı kalemde 13,8 milyar açık, 2012 de toplam faiz dışı fazlanın 19,6 milyar TL'ye gerilemesine neden oldu. Bütçe harcamaları ise Aralıkta 42,8 milyar TL' ye ulaşarak yılsonu toplam harcamayı OVP hedefinin altına, 360,5 milyar TL'ye taşıdı. Bütçe gelirleri Aralıkta %18,2 artarak 27,3 milyar TL oldu. Böylelikle yıl sonu toplam değer 331,7 milyar TL ile OVP hedefinin 2,5 milyar TL altında kaydedildi. 2013 yılı mali hedeflerin tutturulabilmesi için kritik unsurun harcama artışının %12'nin altında olması gerektiği, gelir tarafındaki %12,4'lük artışın hızlı büyüme ve yakın dönemde alınan gelir artırıcı önlemler sayesinde zorlayıcı olmayacağını düşünüyoruz.
Merkez Bankası tarafından hazırlanan yılın ilk beklenti anketinde yılsonu TÜFE beklentisi %6,3 ile %7,2 olan tahminimizin altında %5 resmi hedefin üstünde gerçekleşti.12 ay öteye TÜFE beklentisi %6,1 ile belirgin bir gerileme kaydederken 24 öteye TÜFE tahmini %5,79 ile gelecek seneki resmi hedeflerin üstünde bekleniyor. Katılımcılar bu ay için %5,50 düzeyindeki politika faizinde yeni bir indirim beklemezken önümüzdeki bir yıl için belirgin bir değişim öngörülmedi.2013 için büyüme öngörüsü güçlü veri akışına rağmen geriliyor, öte yandan 2014 içinse beklenti büyümenin bir kez daha potansiyel ya da trend büyüme temposunun altında kalacağı yönünde. Kur tarafında ise yılsonuna kadar Türk Lirasında %3 civarında bir değer kaybı öngörüldü.

 

Yukarı