Makroekonomik Gelişmeler

04.12.2012
  • Tüketici fiyatları Kasım ayında beklentilerin oldukça altında kalan %0,38'lik bir artış kaydetti. Haber ajansları tarafından normal yayım saatinin öncesinde duyurulan bu rakam ile Temmuz ayından bu yana görülen en düşük TÜFE kayda geçerken yıllık oran ise 1,4 puan ile %6,37'ye geriliyor. Yıllık TÜFE'nin son 16 ayın en düşük düzeyine gelmesine yardımcı olan bu gerçekleşme gerek %0,9'luk piyasa öngörüsünün hem de bizim %0,85'lik tahminimizin oldukça altında. ÜFE cephesinde ise Kasım ayında kaydedilen %1,66'lık artış ile sürprizin olumsuz tarafta gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Bu düzey hem %0,77'lik piyasa beklentisini hem de bizim daha temkinli olan %0,65'lük öngörümüzü iki kattan fazla aşıyor. Yılın en yüksek gerçekleşmesine denk gelen bu rakamla yıllık ÜFE 0,4 puan artarak %3,6 düzeyine ulaşırken yaklaşık 1 yıldır süre gelen aşağı yönlü trendinin sonlanmış olabileceğine işaret ediyor.
  • Bugünkü önemli aşağı yönlü sürprizin ardından 2012 TÜFE öngörümüzü %6,6'ya çekiyoruz. Gerçek rakamın görülmesi için sadece 1 ay kalmışken her iki yönde sürprize açık tahminimizde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gerilemeyi kısmi bir düzeltmenin takip edeceğini öngördük. 2013 ise %6,8'lik tahminimizi korumayı tercih ediyoruz. Tütün mamulleri için bekletilen ÖTV ayarlaması ve MB'nin tercihini açıkça daha zayıf bir TL'den yana koyması tahminimiz için belirleyici unsurlar. Gıda enflasyonun ise bu görünüm içinde en önemli bilinmeyen olacağını ve yılbaşında getirilen yeni ölçüm metodunun şu anda yaşadığımız aşağı salınımın düzeltmesini sınırlayıp sınırlamayacağının kritik olduğunu söyleyebiliriz.
  • İmalat sanayi PMI Ekimde son 3 ayın en düşük seviyesine indi ve 51,6 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakam geçtiğimiz ay gerçekleşen yılın en yüksek seviyesinden %1,7'lik bir gerilemeye işaret etmekte. Kritik 50 seviyesinin üstünde olmasına rağmen imalat PMI, Temmuz ayından beri ilk düşüşü kaydetti. Ekim-Kasım ayları ortalama değerinin 3Ç12'den %3 yukarda olması yaygın görüş olarak kabul gören toparlanma öngörüsünü ve son çeyrekte dönemsel büyümenin artışa geçeceği öngörüsünü desteklemekte.
  • CNBC-e'nin Kasım ayı Tüketici güven endeksi 89,3 ile bir önceki aya göre %16,3'lük bir artış kaydetti. Bu ayla birlikte 1,5 yıldır 100 seviyesini aşamayan endeks hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 4 aydaki düşüşlerle birikimli olarak %20 değer kaydetmişti. Anket sonuçları Vergi ve enerji fiyatları artışlarının geçtiğimiz ayın satın alma gücündeki olumsuz yansımalarını dikkate alındığında ileriye dönük bir toparlanmanın yaşanacağını belirtiyor. Yakın zamanda gerçekleşen not artırımı, kur riskinin gerilemesi ve enflasyon beklentilerinin düşmesi güven artışının arkasındaki unsurlar olarak görüldü. Artan jeopolitik risklerin toparlanma eğilimine giren tüketici güveni aleyhinde gelişen en önemli unsur olarak görmekle birlikte, sonuçları iç talep için olumlu olarak karşılamaktayız.
Yukarı