Makroekonomik Gelişmeler

09.08.2012
  • Haziran ayı için açıklanan %2,7'lik sanayi üretimi artışı beklentilerin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan bu büyüme temposu gerek %3,1'lik ortalama piyasa beklentisine gerek ise bizim %3,5'luk tahminimize kıyasla düşük bir gerçekleşme. Geçmiş aylar için önceden duyurulmuş rakamlarda anlamlı bir revizyon yapılmaması ile birlikte Haziran ayı için duyurulan rakam 2Ç12 sanayi üretimi artışını ortalamada %3,4 düzeyine getiriyor. Endeks içinde önemli ağırlığa sahip imalat sanayi için duyurulan %1,8'lik büyüme sektörün büyüme temposunu bir ay önceki %5,8'den tekrar Mart-Nisan düzeylerine geri çekiyor. Elektrik ve gaz üretimi en hızlı büyüyen grup olmaya %9,2'lık yıllık artış ile devam ederken madencilikte kaydedilen %4,6'lık büyüme ise bir ay öncesine kıyasla yatay bir tablo çiziyor.
  • Son dönemde bozulan veri akışının 2012 için öngördüğümüz %3,7'lik büyüme temposu için yukarı yönlü riskleri ortadan kaldırdığı fikrindeyiz. Bugün açıklanan verilerin ışığında 2Ç12 büyümesinin %1,9 olarak açıklanabileceğini hesaplıyoruz. Her ne kadar veri akışının 2012'nin ikinci yarısı için beklediğimiz talep canlanması için olumsuz sinyaller içerdiğini gözlemliyor olsak da, halen Merkez Bankası'nın son iki ayda efektif fonlama faizinde gittiği önemli indirimin etkilerinin görülmesi gerektiği fikrindeyiz.
  • Merkez Bankası'nın topladığı beklenti anketine göre Temmuz ayı gerçekleşmelerinde TÜFE'deki gerileme sınırlı kalmasına karşın, yılsonu TÜFE tahmini 25 baz puanlık bir düşüş kaydederek %6,73'e geriledi. Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri sırasıyla %6,68 ve %6,17 ile bir yıldan fazladır en düşük değerlerinde, bu durumu emtia fiyatlarının artması göz önünde bulundurulduğunda oldukça olumlu ve şaşırtıcı buluyoruz. Ek olarak 2012 için büyüme tahmini, iki aydan sonra tekrar %3,7'ye yükselerek tahminlerimize uyumlu hale geliyor. Haziran'daki dış ticaret açığının, 1 milyar Dolar ile tahminlerden aşağıda kalmasına rağmen yılsonu cari açık beklentisi üzerindeki etkisi 0,3 milyar Dolar ile sınırlı kaldı. Son olarak yılsonu ve gelecek 12 aylık dönem için beklenen TL değer kaybı ise değişim göstermedi.
  • Hazine nakit dengesi Temmuz ayında, geciken vergi tahsilatlarına paralel 12,9 milyar Liralık açık verdi. Nakit bazlı faiz dışı fazla da 8,9 milyar Liralık açık vererek bir önceki yıla göre 7 kat artmış oldu. Toplam gelirler bir önceki yıla göre %37,5 azalarak 13,6 milyar Lira olarak kaydedilirken, faiz dışı harcamalardaki büyümenin bir önceki yıla gerileyerek %11,1 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere resmi Temmuz bütçe rakamları Ağustos ayı gerçekleşmeleri ile birlikte verileceğinden, şu aşamada bütçe performansının yönü hakkında yorum yapmak zor olacaktır. Faiz dışı harcamalardaki azalmayı olumlu karşılasak da, yılbaşı-bugün rakamının bir önceki yıla göre %19,1 fazla olması yılın geri kalanında bütçenin daha sıkı olması gerektiğini gösteriyor.
Yukarı