Makroekonomik Gelişmeler

17.07.2012

Merkez Bankası'nın yayınladığı tüketici güven endeksi Haziran ayında %0,4 azalarak 91,8 değerini aldı. Haziran değeri aynı zamanda Nisan ayında kaydedilen 2012 dibinin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Detaylara baktığımızda, güven endeksindeki kısıtlı düşüş, gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklanıyor.
Haziran ayında bütçe 6,3 milyar TL açık verdi, bu rakam yıllık bazda %303'lük bir bozulmaya işaret ediyor. Haziran ayında faiz dışı açık 4,4 milyar TL ile ilk yarı için toplam fazlayı 19 milyar TL'de sınırlarken bu rakam, yıllık hedefin %67'sini oluşturuyor. Bütçedeki zayıf performansın %32,5 yükselen faiz-dışı harcamalardan kaynaklandığı göze çarparken, yavaşlayan ekonomik aktivite ve baz etkisi de gelirlerin %7,1 azalmasına neden oldu. Sonuç itibariyle bütçe açığı/GSYİH oranının sene sonunda %1,5 seviyesini aşmasını bekliyoruz. Dikkat edileceği üzere bizim tahminimiz bu oranın %1,7 civarında olacağı yönündeydi, son bütçe gerçekleşmesi ile bu tahmin üzerindeki yukarı yönlü risklerin arttığını düşünüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu yıl mali politika büyümeyi destekleyici şekilde planlandı. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde harcamaya yönelik olan eğilimin gelirleri arttırma çabalarının önüne geçeceğine inanıyoruz.
Nisan ayında işsizlik %9 ile Eylül ayında kaydedilen dibin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Yıllık iyileşme 0,9 puan ile kriz sonrası dönemdeki en düşük gerilemeye işaret ediyor. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9 seviyelerinde kaydedilirken, iş gücü büyüme hızı Şubat-Mart dönemindeki düşük gerçekleşmenin ardından 463 bin yeni pozisyon ile toplam iş gücünün 27,1 milyon kişiye ulaşmasını sağlıyor. Son olarak tarım-dışı işsizlik, %11,1 ile mutlak anlamda manşet rakamdan daha kötü bir performans ortaya koysa da, manşet işsizlikten daha hızlı gerileme kaydettiğini görüyoruz.
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu için hazırladığı Temmuz ayı güncellemesinde son 3 aylık süreçte dünya ekonomisinin, beklentilerin altında toparlanma sinyalleri vermesine ilave olarak, ek zayıflıklar gösterdiği belirtti. Buna ilişkin bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklentilerin altında büyüdüğünün altını çizen kurum, bu gelişmelerin küresel görünümde sadece kısıtlı bir etki yapacağını öngörüyor. Zayıflayan görünüme paralel küresel büyüme tahminlerini de aşağı çeken kurum, 2012 için büyüme tahminini, 0,1 puandan az bir düşüş ile %3,5'e, 2013 için büyüme tahminini ise %4,1 den %3,9'a çekti.
Türkiye ile ilgili de bazı haber kaynaklarından topladığımız tahminlere göre kurum 2012 yılı için bütçe açığının GSYİH'nin %1,7 si kadar olmasını beklerken, 2013 için ise bu oranın %2 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyor.

Yukarı