Makroekonomik Gelişmeler

16.05.2012

Şubat ayında işsizlik %10,4 olarak gerçekleşti ve 1,1 puan ile son 25 ayın en yavaş gerilemesini kaydetmiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizliğe baktığımızda 0,2 puanlık yükseliş Ekim aynından bu yana kaydedilen ilk yükselişe işaret ederken manşet rakamı %9,1 seviyesine çıkartıyor. Detaylara baktığımızda 3 ay önceki 1milyon kişilik işgücü artışının temposunun Şubat ayında 300 bin'e düştüğünü görüyoruz. 0,5 milyonluk istihdam ise çalışan sayısını 23,3 milyon kişiye yükseltiyor.
Maliye Bakanlığı Nisan ayında merkezi yönetim bütçesinin 1,4 milyar fazla verdiğini açıkladı. Son 3 ayın ilk fazlasına işaret eden bu rakam bir önceki yıla oranla da %33,7'lik bir iyileşmeye işaret ediyor. Nisan verisi ile toplam açık yılsonu hedefinin %23,8'ine ulaşırken, faiz dışı fazla 6,1 milyar Lira ile %55,4'lük bir yükseliş kaydetmiş oldu. Harcamalar Nisan ayında %23,4'lük yükselişle tekrar hız kazanırken faiz ödemelerinin %63,5 yükseldiğini görüyoruz. Faiz dışı harcamalara baktığımızda ise 2011 yılının ilk çeyreğine göre %13'lük bir yükseliş göze çarpıyor. Gelir tarafında %23,8'lik manşet büyümenin, vergi gelirlerindeki keskin yavaşlamayı maskelediğini görüyoruz. Dikkat edileceği üzere vergi gelirlerindeki %3,5'lik yükseliş Temmuz ayından bu yana en düşük büyümeye işaret ediyor. Sonuç olarak tek seferlik gelirlerin mali dengeyi Nisan ayında olduğundan daha iyi gösterdiğini görüyoruz. 2012 yılının ilk 4 ayının sonunda hükümetin vergi gelirlerinde yavaşlama olsa da harcamadan kaçınmadığını görüyoruz. Bu harcama temposunun mali dengelerde ciddi bir hasar yaratmayacağını beklemekle beraber, yeniden dengelenme açısından olumsuz olduğunu düşünüyoruz.

Yukarı