Makroekonomik Gelişmeler

06.04.2012

Başbakan Erdoğan, 4. teşvik paketini açıkladı. Erdoğan, teşvik paketinin amacının yüksek oranda ithal edilen malların üretiminin teşvik edilerek cari açığı törpülemek, bölgesel gelişimi dengelemek ve teknolojik dönüşümü desteklemek olduğunu söyledi. Teşvik paketi Türkiye'yi sosyo-ekonomik yapısına göre altı bölgeye ayırıyor ve dört çeşit teşvik üzerine yoğunlaşıyor: 1)genel teşvikler, 2) bölgesel teşvikler, 3) büyük çaplı yatırımlar ve 4) stratejik yatırımlar. Teşvik paketi; KDV ve gümrük vergisinden kesintileri, gelir vergisi desteğini, sosyal güvenlik prim desteğini, kredi faizi desteğini, arazi tahsisi ve belli bölge ve kategorilerde yapılan harcamalara KDV indirimlerini kapsıyor. En önemli noktalardan biri stratejik yatırım yapan şirketler kurumlar vergisinden %50 oranında, hem stratejik hem ithalata dayalı ürünler için yatırım yapacak şirketler kurumlar vergisinden %50'nin de üzerinde indirim yapabilecekler. Teşvik paketinin demir-çelik, kimyasal ürünler, madencilik, tekstil, savunma ve ilaç sektörlerini ve 50 mn TL'nin üzerindeki yatırımları kapsaması bekleniyor.

Yukarı