Makroekonomik Gelişmeler

03.04.2012

• TÜİK verilerine göre 2011 yılında Türkiye ekonomisi beklentiler dahilinde %8,50 büyüdü. 4Ç11 için açıklanan %5,20'lik büyüme oranı bizim %4,80 olan beklentimizin üzerinde kalarak piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. 2010 yılında da ufak çapta revizyonların yapıldığı GSYİH verileri ile 2010 büyüme oranı %9,20'ye yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış büyüme %0,60 ile son 7 çeyreğin en düşüğü olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında 2012 için %3,60'lık büyüme beklentimizi koruyor, risklerin ise dengeli seyrettiğini düşünüyoruz. Son olarak 1Ç12 beklentimizi tekrar gözden geçirmeden önce Şubat ayı sanayi üretiminin kritik rol oynayacağına inanıyoruz.
• PPK toplantı özetinde Merkez Bankası, temel enflasyon göstergelerinin uzun bir aradan sonra gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki artış enerji enflasyonunu yukarı doğru iterken, gıda enflasyonunda düşüş kaydedildi. Ek olarak özette, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri yükselttiğine işaret edildi ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılabilecek bir ayarlamanın enerji fiyatlarına belirgin bir artış getirebileceğinin altı çizildi. 2011'in son çeyreğinde güçlü seyreden ekonomik aktivitenin 1Ç12 de iç talep kaynaklı yavaşlaması öngörülürken, 2Ç12 de ise tüketim talebinde bir toparlanma beklendiğinin altı çizildi. Para politikası ve riskler konularına da değinen Banka, krediler ve talep bileşenlerinin öngörüler dahilinde seyrettiğini, ayrıca da kısa dönem enflasyon gelişmelerinin de Enflasyon raporu öngörüleri ile paralel gerçekleştiğini kaydetti. Son olarak kurul, para politikasında esnekliğin bir miktar daha devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizerken, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine odaklanılmaya ve finansal istikrarın gözetilmeye devam edileceğine vurgu yapıldı.
• Mart ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da açıklanacak, TÜFE'de aylık %0,65'lik bir yükseliş bekliyoruz. Piyasanın %0,61'lik beklentisi ile paralel olan tahminimiz yıllık bazda 25 baz puanlık yükselişe işaret ederken manşet enflasyonu %10,7 seviyesine yükseltecektir. ITO geçinme endeksinin de teyit ettiği düşük gıda enflasyonu beklentimiz (%0,15), bir önceki yıl gerçekleşen eksi gıda enflasyonu nedeniyle TÜFE'de bir gerileme kaydedilmesi için yeterli olmayacaktır. Ek olarak, Mart ayında gerçekleşen benzin fiyatlarındaki artış manşet enflasyonun yüksek kalmasını sağlarken, yakın vadedeki doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişler ise Nisan ayı enflasyonuna etki edecektir. TL'deki 2 aylık değer artışının son bulması ile çekirdek enflasyondaki gerilemenin kısıtlı kalmasını ve %8,1'den %8 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Son olarak piyasanın %0,5-0,75 aralığındaki bir orana hazır olduğunu, fakat bu aralığın üzerinde kalması halinde ikincil piyasa faizlerinin bir miktar yükselebileceğini tahmin ediyoruz.

Yukarı