Makroekonomik Gelişmeler

16.02.2012

Ocak ayı merkezi yönetim bütçe fazlası 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 yükseliş kaydeden bütçe fazlası, aynı zamanda 0,4 milyar Lira fazla veren nakit bütçe verisinden de daha iyi bir performansa işaret ediyor. Faiz dışı fazla Ocak ayında 7,1 milyar Liraya yükselirken, bu rakam ile birlikte yılsonu hedefinin %24,5 ine şimdiden ulaşılmış oldu. Harcamalar tarafında %17,1 lik bir yıllık artış gözlenirken, faiz dışı harcamalardaki artış ise %12,1 olarak gerçekleşti. Gelir tarafında baktığımızda ise %19,4 lik artış, son 5 ayın en hızlı büyümesine işaret ediyor. Merkezi yönetim Ocak ayı bütçe rakamları, yılsonu hedeflerinin yakalanma ihtimalini yüksek olduğunu gösteriyor, aynı zamanda 12 aylık bütçe açığı ve faiz dışı fazlanın Aralık ayındaki bozulmanın ardından tekrar iyileşen trendine dönmesini de olumlu buluyoruz. Diğer taraftan 2012 deki büyüme performansının mali performansı belirleyici olacağını düşünmeye devam ediyoruz.
TUIK verilerine göre işsizlik 2011 Kasım ayında %9,1 seviyesinde yatay bir seyir izledi, diğer taraftan 1.9 puanlık yıllık gerileme son 4 ayın en düşüğü olarak kaydedildi. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlara baktığımızda ise %9,3 lük rakamın kayda geçen en düşük oran olması dikkat çekiyor. Tarım-dışı işsizlik tarafında ise %11,4 lük rakam manşet işsizliğin üzerinde seyretmeye devam ederken %17 ile genç nüfus işsizlik oranı son 5,5 yılın en düşüğü olarak gerçekleşti.

Yukarı