Makroekonomik Gelişmeler

02.02.2012

İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı geçinme endeksi Ocak ayında %0,22 geriledi. Diğer taraftan geçinme endeksin yıllık artış oranı %9,85 ile son 15 ayın zirvesine ulaşmış oldu. TÜFE'ye yansıyan gıda fiyatlarının geçinme endeksi ile yakından ilişkili olmasını dikkate aldığımızda %1,93 lük gıda fiyatları artışının kötü hava koşulları nedeniyle yavaşlamadığını görüyoruz. Ocak ayı verileri ışığında TÜFE tahminimizi aylık %0,55 seviyesine yükseltiyor, ve bu rakam ile yıllık enflasyonun %10,6 ya ulaşmasını öngörüyoruz.
CNBC-e endeksine göre tüketici güven endeksi 2 aylık toparlanmanın ardından Ocak ayında %6,9 luk keskin bir düşüş kaydetti. Tuik ve Merkez Bankası'nın ortak hazırladığı resmi endekse göre farklılıklar gösterdiğini daha öncede belirttiğimiz CNBC-e endeksinin gerçek talep koşullarını tam olarak yansıtmadığını, dolayısıyla tüketici güveni hakkında kısıtlı bilgi verebildiğini düşünüyoruz. 2011 yılında iç talebe bağlı olarak GSYİH'nin %8 in üzerinde büyümesi, aynı zamanda da CNBC-e endeksinin %21,6 düşmesinin bu görüşümüzü teyit eder nitelikte olduğunu görüyoruz.

Yukarı