Makroekonomik Gelişmeler

17.01.2012

Merkezi Yönetim Bütçe'si Aralık ayında 17,9 milyar Lira açık verdi ve yıllık bütçe açığı 17,4 milyar Lira'ya yükseldi. Yıllık bazda %11 lik bir gerilemeye işaret eden Aralık rakamları, aynı zamanda OVP de revize edilen 22,2 milyar Liralık hedefin de altında kalmış oldu. Faiz dışı denge Aralık ayında 16,7 milyar Liralık açık kaydederken, 2011 yılı toplam faiz dışı fazlanın 24,8 milyar Lira seviyesine gerilemesine neden oldu. 2011 yılında kaydedilen 313 milyar Liralık toplam harcamalar bir önceki seneye göre %6,7 lik bir artış kaydederken, gelirlerde aylık %6,2 lik yükseliş Temmuz dan bu yana kaydedilen en yavaş büyüme hızına işaret ediyor. 2011 yılı bütçe açığı/GSYİH oranı %1,4 ile hedeflerden daha iyi bir noktada tamamladı, fakat bu sonuç umduğumuz kadar iyi bir sonuç olmamakla birlikte, 12 aylık faiz dışı fazla ve bütçe açığı maliye politikasının bir miktar gevşediğine işaret ediyor. 2012 bütçe hedeflerinin, eğer 2011 de olduğu gibi üzerinde performans gösterilmeyecekse, sınırlı da olsa bir gevşemeye işaret ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme dinamiklerinin hükümetin bu olası gevşemeyi tercih edip etmeyeceğinde belirleyici rol oynayacağını düşünüyoruz.
TUİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik, Ekim ayında yıllık bazda 2,1 puan gerileyerek %9,1 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, %9,4 ile son 6 ayda ilk kez yükselmiş oldu. Son olarak tarım dışı işsizliğin %11,6 ile halen rekor düşük seviyelerde seyrettiğini görüyoruz.
TUİK tüketici güven endeksinin Aralık ayında %1,1 artış gösterdiğini duyurdu. Aralık ayında anketin işaret ettiği endeks 92 ile Eylül ayından bu yana en yüksek rakama ulaşırken, bu yükselişin ekonomik aktivitede önemli ölçüde bir yavaşlama olmadığı yönündeki görüşümüzü teyit eder nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Yukarı