Makroekonomik Gelişmeler

30.12.2011

PPK toplantı özetinde Merkez Bankası, temel mal grubu enflasyonu kurdaki hareketlilik nedeniyle yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü belirtti. Ek olarak Banka, Aralık ayında enflasyonun işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle daha da yükselmesini beklediğinin altını çizdi. Banka'ya göre ekonomik aktivite beklentilerden güçlü seyretmesine karşın sıkılaşan para politikası sonrası daha ılımlı bir seyir izleyeceğinin altı çizildi. Ek olarak Banka, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın daha da belirginleşmesi paralelinde cari dengede yılsonuna yaklaşılırken belirgin bir iyileşme gerçekleşeceğinin altını çizdi. Son olarak sıkı para politikasının enflasyon görünümün orta vadeli hedefle uyumlu seyretmesi açısından önümüzdeki dönemde de uygulanmaya devam edileceği belirtilirken, Banka'nın öncelikli hedefinin fiyat istikrarı gözetmek olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Yukarı