Makroekonomik Gelişmeler

16.12.2011

Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 2,2 milyar Lira fazla verdi. Son 3 ay içinde gerçekleşen ilk bütçe fazlası, geçtiğimiz yıl kaydedilen 0,4 milyar Lira açığa göre daha iyi bir performansa işaret ederken, yılbaşı-bugün bütçe dengesi ise 0,4 milyar Lira fazlaya ulaşmış oldu. Dikkat edileceği üzere sene sonu için hedeflenen 22,2 milyar Liralık bütçe açığı hedefine göre bu rakam oldukça iyi bir sonuç anlamına geliyor. Ek olarak 5,7 milyar Liralık faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 artmasının yanında Ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Aralık ayında yüksek oranda bir bütçe açığı öngörüyor olsak bile, bu açığın 22 milyar Lira seviyesinde olup olmayacağı konusunda kuşkuluyuz. Aralık ayında gelirlerdeki büyüme sıfır olarak gerçekleşirse bile, toplam gelirlerin sene sonu için öngörülen hedefin 5 milyar Lira kadar üzerine çıkması muhtemel görünüyor. Bu görünümde bütçe açığının yılı, beklentilerin bir miktar alında, 15 milyar Lira veya GSYİH nin %1,2 seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz.
Tuik Eylül ayı işsizlik oranını %8,8 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda 2005 den bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranına işaret ediyor. Ek olarak mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı tarihin en düşük düzeyine, %9,2 ye düşerken, işsiz kişi sayısı 2,4 milyon ile Lehman öncesi döneme geriledi. Son olarak %11,3 ile tarım dışı işsizlik de 2008 de kaydettiği dibin altına düşmüş oldu. Genel olarak baktığımızda iş gücü görümünün beklentilerin üzerinde gerçekleşen 3Ç11 büyümesi ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik büyümedeki olası yavaşlamanın önümüzdeki dönemin verilerinin düşüş kaydetmesini engelleyici nitelikte olabileceğini düşünüyoruz.

Yukarı