Makroekonomik Gelişmeler

02.12.2011

İTO geçinme endeksi Kasım ayında %1,75 yükselirken, yıllık bazda %7,57'lik bir artış kaydediyor. Resmi TÜFE ile yakından ilişkili gıda enflasyonunda %3,86'lık bir yükseliş gözlenirken, bu rakam bir önceki senenin aynı dönemindeki %0,24 lük düşüşe göre oldukça olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Son olarak işlenmemiş gıda fiyatları ile yakından ilişkili olan yaş sebze meyve fiyatlarındaki %7,60 yükselişin, Merkez Bankası'nın işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı itmeye devam edeceği yönündeki görüşünü destekler nitelikte olduğunu görüyoruz.

Yukarı