Makroekonomik Gelişmeler

22.11.2011

Hazine Merkezi Yönetim Borç Stokunun Ekim ayında 511,1 milyar Liraya düştüğünü duyurdu. Azalışın nedeni, Türk Lirası karşılığı dış borcun geçtiğimiz ay sonu itibariyle kurdaki yükselişe paralel azalması olarak gösterilebilir. Dış borçta görülen %3,2'lik gerilemeye karşın, iç borç kaleminin %0,3 ile önceki ayların ortalamasının bir miktar altında büyümüş oldu. İleriye yönelik baktığımızda, piyasadaki Türk Lirası miktarının borç stokunu belirlemede, Hazine'nin önümüzdeki yıl için iç borç çevirme oranını %80-85 hedeflemesine paralel olarak önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.

Yukarı