Makroekonomik Gelişmeler

16.11.2011
  • Eylül ayında cari açık, beklentilere paralel, 6,8 milyar Dolar olarak gerçekleşirken bizim 7,3 milyar Dolar olan beklentimizin altında kaldı. Yılbaşından bugüne gerçekleşen cari açık 60,7 milyar Dolara ulaşırken, 12 aylık toplam rakam 77,6 milyar Dolar oldu. Detaylara baktığımızda doğrudan yabancı yatırımın cari açığa oranının Eylül ayı için %11,7 yılbaşı-bugün için ise %16,3 olarak gerçekleşmiş olması Finansman kalitesinin iyileştiğine dair güçlü bir yorum yapmayı zorlaştırıyor. Ek olarak detaylarda, mevduat girişinin tersine dönmesi, reel sektörün dış borçlanmasının azalması ve bankaların ise kısa vadeli borç yükünün artması dikkat çekiyor. Eylül verileri ışığında 76,1 milyar Dolarlık sene sonu cari açık tahminimizi koruyor, OVP de konan 71,7 milyar Dolarlık hedefe ulaşılabilmesinin ise oldukça güç olduğunu düşünüyoruz. Daha da önemlisi, net hata noksanın finansmandaki payının doğrudan yabancı yatırım payının neredeyse 3 katı olması nedeniyle, finansman kalitesinin arttığı yönündeki görüşleri paylaşmıyoruz.
  • Merkezi Yönetim Bütçesi Ekim ayında 1,9 milyar Lira açık verdi ve yılbaşından bu güne gerçekleşen bütçe dengesi eksiye dönerek 1,7 milyar Lira açık vermiş oldu. Ekim ayında faiz dışı fazla 0,7 milyar Lira olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat artış göstermiş oldu. Detaylara baktığımızda harcamaların Eylül ayındaki gerilemenin ardından yıllık bazda %15,9 artış ile tekrar hız kazandığını, gelirlerdeki büyümenin ise %16,9 ile son üç ayın en yavaş artışını kaydettiğini görüyoruz. 2012 bütçe taslağında 2011 yılsonu bütçe açığını 22,2 milyar olarak belirlenmesinin ardından Ekim ayı verileri herhangi bir mali genişlemeye işaret etmiyor. Son olarak bütçe açığının sene sonunda GSYİH'nin %1,7 olarak gerçekleşmesini başarı olarak yorumlasak da önümüzdeki sene için hedeflenen %1,5 olan oran dış dengeleri desteklemek adına yeterli olmayacaktır.
  • TUİK, Ağustos ayı işsizlik oranını %9,2 olarak açıkladı, mevsimsellikten arındırılmış rakam %9,6 ile 0,4 puanlık aylık bir iyileşmeye işaret ederken, bu rakam aynı zamanda serinin takip edilmeye başlandığı 2005 yılından bu yana gerçekleşen en düşük rakam olarak kaydediliyor. Ağustos işsizlik verilerinin, MB'nin ağustos ayındaki parasal gevşeme için öne sürdüğü ekonomik yavaşlama tezini teyit etmediğini düşünüyoruz.
  • Hazine 2 ihale vasıtası ile piyasadan 4,4 milyar Lira borçlanırken, zayıf talebin borçlanma maliyetlerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Gösterge tahvilin yeniden ihracı %10,59 bileşik faiz ile, %10,55 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bir önceki gün yapılan ihaleler ile birlikte piyasadan toplam borçlanma miktarı 5,9 milyar Liraya yükselirken bu rakam, bugünkü 9,7 milyar Liralık itfa ile karşılaştırıldığında %61'lik bir iç borç çevirme oranına işaret ediyor. İhale sonuçları sonrasında ikincil piyasa getirileri yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Ek olarak para politikasındaki ve dolayısıyla da borçlanma maliyetlerindeki belirsizlik ortadan kalkmadan, Hazine'nin 2-yıllık sabit kuponlu enstrümanı önümüzdeki yıldan itibaren gösterge tahvil yapmayı amaçlayan yeni borçlanma stratejisini uygulamakta zorlanacağını düşünüyoruz.
Yukarı