Makroekonomik Gelişmeler

25.10.2011

Reel sektör güven endeksi Ekim'de %9,3 lük keskin bir düşüşle 101,9 seviyesine geriledi. 2009 Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyen endeks, aynı zamanda son 3 yılın en hızlı düşüşünü kaydetmiş oldu. Mevsimsellikten arındırılmış serideki aylık %2,6 gerileme, endeksteki düşüşün önemli bir kısmının mevsimsel sebeplerden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Gelecek 3 aylık dönemdeki üretim seviyesi, son 3 aydaki sipariş miktarı ve önümüzdeki 3 aylık dönemdeki ihracat siparişlerinde gerileme gösteren endekste bu göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış olarak da düşüş kaydediyor olması yılın son çeyreğinde ciddi bir terse dönüşe işaret ediyor. Diğer taraftan reel sektör güven endeksindeki bu gerilemenin, Liradaki değer kaybının tarihi zirvelere ulaştığı ve Türkiye'nin başlıca ihracat marketlerindeki sorunların arttığı ve istatistiki veriler ile anketsel veriler arasında oluşan farkların yoğunlaştığı dönemde göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası Ekim ayı kapasite kullanım oranını beklentilerin üzerinde, %77 olarak açıkladı. Lehman sonrası dönemin en yükseğine işaret eden Ekim verisi, bizim %76,9 olan beklentimize paralel, piyasanın %76 olan beklentisinin ise 1 puan üzerinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış KKO aylık bazda %0,4 artarken, 3. ay üst üste yükseliş kaydetmiş oldu. Ekim KKO rakamlarının, Türk ekonomisi için beklenen yavaşlamanın tahmin edilenden daha ılımlı gerçekleşeceği yönündeki fikrimizi bir kez daha teyit ettiğini düşünüyoruz.

Yukarı