Makroekonomik Gelişmeler

02.10.2013

* CNBC-E Tüketici Güven Endeksi aylık 11,9% gerilemeyle son 4,5 yılın en düşük seviyesine indi. Yerel haber ağı CNBC-E tarafından izlenen güven endeksi Eylülde 82 seviyesinde kalarak Ağustostaki 2,6%'lık toparlanmanın kısa süreli olduğunu ispatlar nitelikte ve Mayıs sonrası 4 aylık dönemde 3. düşüşü işaret ediyor. Tüketici Güven Endeksindeki birikimli düşüş bu dönemde 20,6% seviyesine indi. Yükselen kur ve faiz oranındaki oynaklıkların güven endeksinde Eylülde bir kez daha bozulmaya yol açtığını ve 3.çeyrekteki iktisadi faaliyetin 1. yarıdan daha zayıf olacağı konusundaki görüşümüzü destekler nitelikte olduğunu görüyoruz.
* Türkiye imalat PMI endeksi Eylül ayında sekiz ayın en yüksek değerine ulaşarak 54 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki 6,1%'lik aylık sıçrama Kasım 2010'dan beri kaydedilen en yüksek artış oldu ve 2013 3. çeyrek ortalamasını 51,6 seviyesine yükseltti, ancak 2. çeyrek ortalaması olan 51,2'den fazla farklılaşmadı. Açıklamaya göre imalat PMI endeksindeki bu artış üretim ve yeni siparişler kalemindeki güçlü toparlanmadan kaynaklandı. Endeksteki diğer bir bulgu ise son 2,5 senede satış fiyatlarındaki sert artış ve bununla birlikte artan maliyetler oldu. Eylül PMI Endeksindeki bu güçlü toparlanma 3. çeyrek ekonomik büyümesi ile ilgili görüşümüzü yumuşatmasa da, zayıflığın sınırlı olabileceği sinyalini verdi. Artan üretim ve daha da önemlisi artan yeni siparişlerin iç talep ve ihracat rakamlarına ne kadar yansıyacağı ise akıllarda soru işareti olarak kaldı.

Yukarı