Makroekonomik Gelişmeler

13.09.2013

Temmuz ayında cari açığı 5,8 milyar dolarla piyasanın 5,3 ve bizim 5,2 milyar dolarlık beklentilerin üzerinde gelerek yıllık bazda %42,3 artış kaydetti. Merkez Bankası'nın açıkladığı değere göre bu artış Nisan'dan beri en yüksek artış olarak gerçekleşirken yıl başı bugün cari açık değeri 42,1 milyar dolar düzeyine geldi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5'lik bir artışa işaret etti. 12 aylık birikimli değer 55,8 milyar dolarla son 11 ayın en yüksek değerine çıkarken detaylarda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi yıllık %26,7 genişleyerek 8,1 milyar dolar düzeyinde beklentilerimize paralel gerçekleşti. Portföy kalemi 3 milyar dolarlık çıkışla ikinci ay art arda negatif değer alırken bu düzey Lehman sonrası görülen en yüksek değer olarak kaydedildi ancak doğrudan yatırımlar 1,6 milyar dolarlık girişle Temmuz 2012'ye göre 3 kat artış kaydetti ve son gelen aylık cari açığın %27,7'sini finanse ettiği görüldü. Net hata ve noksan kalemi 4,8 milyar dolarla Temmuz cari açığın %83 gibi yüksek bir kısmını finanse ederken Bankacılık sektörü Temmuz ayında net kredi kullanıcısı durumuna geçti. Son olarak 2013 sonu cari açık beklentimizi yukarı yönlü revize ettiğimiz büyüme beklentisi ve artan ihracat performansı öngörüsüyle 56,6 milyar dolar olarak sabit tutarken, 2014 yılı için aşağıya çektiğimiz büyüme ve negatif katkı sağlayacağını düşündüğümüz net altın ihracatı sonucu 2014 yıl sonu cari açığını 54,4 milyar dolar düzeyine indiriyoruz.

Yukarı