Makroekonomik Gelişmeler

16.07.2013

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan Temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE tahmini 70 baz puan artarak %7,20 düzeyine çıktı. Kurdaki zayıf seyirle birlikte orta ve uzun vade enflasyon tahminlerinde de benzer şekilde artış gerçekleşerek 25 baz puan daha artacağı görüldü. Anket sonuçlarına göre önümüzdeki hafta gerçekleşecek PPK toplantısında politika faizinin %4,5 düzeyinde sabit bırakılacağı görüşü ağırlık kazandı. Diğer taraftan 6 ve 12 ay ileriye dönük politika faizi beklentileri mevcut değerden sırasıyla 50 ve 70 baz üstünde beklendiği görüldü. Daha önceki aylarda orta vadeli programda belirtilen hedeflerin altına inen 2013 ve 2014 yılsonu büyüme beklentileri gerilemeye devam ederken 2013 yılsonu büyüme tahmini 0,3 puan düşerek %3,6 düzeyine geldi. Son olarak ay sonu kur artış beklentisi katılımcıların kur tahmininin mevcut düzeylerde oluşacağını gösterirken ileriye dönük kur tahminleri bir önceki ayın seviyelerine göre %3'ün üzerinde gerçekleşti.

Haziran ayında bütçe 1,2 milyar TL açık vererek yıllık bazda %80,9 gerileme kaydetti. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Haziran ayında kaydedilen açık bu yılının en düşük düzeyi olarak gerçekleşti ve 1H13'te kaydedilen bütçe fazlasının yılbaşı bugün değerinin sınırlı bir düşüşle 3,1 milyar TL'ye gelmesini sağladı. Bu değer 2012'nin aynı dönemine göre verilen 6,7 milyar TL'lik açığa göre olumlu bir düzeyde oluştu. Faiz dışı fazla tarafına baktığımızda 0,3 milyar TL olarak gelen Haziran değeri 2012 değerindeki 4,4 milyar TL'lik faiz dışı açıkla kıyaslandığında olumlu gerçekleşti. Haziran ayı ile birlikte 2013 ilk yarısında faiz dışı fazla için kümülatif değer 26,4 milyar TL'ye gelerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,8 artmış oldu. Son olarak detaylarda gelirler kalemi yıl bazında %26,6 artarak 2013 ortalama artışın üzerinde bir değer kaydederken giderler kalemi %4,9 ile bu yılın en düşük artışını kaydetti.

TUİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında işsizlik %9,3 gelerek yıllık bazda 0,3 puan artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik bir önceki aya göre yatay bir seyir izleyerek %9,4 olarak kaydedildi. İş gücü yıllık bazda 1,3 milyon artarak Mart ayı artışına göre aynı miktarda genişledi ve toplam iş gücü düzeyi 28,3 milyon oldu. Diğer yandan 25,7 milyon düzeyine gelen toplam istihdam yıllık 1,1 milyon istihdam artışına işaret etmiş oldu. Kadınların iş gücüne katılım oranı %31,2 ile Nisan ayı için tüm zamanların en yüksek değerine gelirken erkek iş gücü katılım oranı 2012'deki değerinin üzerinde geldi. Son olarak %11,5 olarak gerçekleşen tarım dışı istihdam yıllık bazda 0,4 puan artarak manşet değerden daha hızlı bir artış kaydetti.

Yukarı