Makroekonomik Gelişmeler

05.07.2013

 Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunda, işlenmemiş gıda grubu içinde sebze ve meyve fiyatlardaki artış sayesinde gıda grubu yıllık enflasyonunun 5,8 puan artarak %12,88'e geldiğini vurguladı. Raporda bu artış sonrası işlenmemiş gıda fiyatlarında bir düzeltme yaşanacağı ve bunun gıda enflasyonunu düşüreceği belirtildi. Kurum akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarındaki artış ve baz etkisiyle %8,8'e çıkan enerji fiyatları yıllık enflasyonunu terse dönecek baz etkisiyle manşet değeri aşağı yönlü destekleyecek bir faktör olarak gördü. Raporda ayrıca temel mal grubu enflasyonunun %3,28'de kalması kur geçirgenliğinin sınırlı bir düzeyde kaldığına işaret ettiği belirtildi. Kurumla birlikte %8,3 gelen yıllık enflasyon için aşağı yönlü bir riskin olduğuna hem fikir olsak ta, Kasım - Ocak döneminde özellikle işlenmemiş gıda grubunda baz etkisinin ters yönde çalışacağını düşünüyoruz. Son olarak Kurum %5,3 olan yılsonu tahminini önümüzdeki enflasyon raporunda yukarı yönlü revize edeceği ancak bu revizyonun ortalama piyasa tahminine kıyasla sınırlı bir düzeyde kalacağı görüşündeyiz

Yukarı