Makro Ekonomik Göstergeler

21.07.2011

Merkezi yönetim borç stoku Haziran ayında 495,9 milyar Liraya yükseldi. Aylık bazda gerçekleşen %0,7 artış, Mayıs ayında kaydedilen %1,1 yükselişe göre daha iyi bir performansa işaret etmesine karşın, yılbaşından bu güne olan büyüme hızını %4,7 seviyesine getiriyor. Daha önce de altını çizdiğimiz üzere kamu borç stoku üzerindeki en büyük riskin Liradaki değer kaybı olduğuna inanıyoruz. Merkez Bankası'nın para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya gitmeyeceğinin sinyalini vermesine paralel bu kaybın devam edeceğini, dolayısıyla da borç stokunun artacağını düşünüyoruz.

Yukarı