Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

07.09.2011

Hazine 2 ihale vasıtası ile piyasadan 4,6 milyar Lira borçlandı. Gösterge tahvilin yeniden ihracı %7,70 bileşik faiz ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, piyasa yapıcılara yapılan rekabetçi olmayan satışlar ile birlikte piyasadan toplam borçlanma 2,9 milyar Lira olarak gerçekleşti ve beklentinin 0,5 milyar Lira altında kaldı. 8-yıllık sabit kuponlu devlet tahvilinin satışı ise %8,85 bileşik faiz ile %8,83 olan beklentinin bir miktar üzerinde yapıldı. İhalenin ardından gösterge tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde yükselerek %7,8 seviyesine ulaşması ihaleye olan talebin beklenenden düşük kalmasına bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 2 ay süresince ciddi boyutlarda bir piyasa itfası olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası'nın verdiği parasal genişleme sinyali, global piyasalarda büyüme kaygılarına paralel düşüş göstermeye başlayan faizler ile birlikte faizlerin düşüş trendini korumasını bekliyoruz. Diğer taraftan çekirdek enflasyondaki yükselişin ise sene sonunda faizlere yukarı yönlü baskı yapabilmesini muhtemel görüyoruz.

Merkez Bankası dünkü sunumunda, küresel bazda büyümeye yönelik kaygıların artması halinde elindeki bütün silahları genişletici yönde kullanabileceğini bir kez daha altını çizdi. MB'nin yaptığı sunumda, bankalara TL zorunlu karşılıkların bir kısmını döviz cinsinden tutabilme imkânı tanınabileceği belirtilirken, güncel verilerin MB'nin daha önce de bahsettiği küresel ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği görüşü tekrar edildi. Dış talebin zayıf devam eden seyri, iç talepte beklenen yavaşlama ve Liradaki değer kaybına paralel dış dengelerde 2Ç11 den itibaren bir iyileşme beklenirken, enflasyon tarafında da görünümün 2012 hedefleri ile uyumlu olduğunun altı çizildi. MB'nin yaptığı sunumda tek yeni gelişmenin TL karşılıkların bir kısmının döviz cinsinden tutulabilmesine imkân tanıyacak düzenleme olduğunu görüyoruz. MB'nin genişleyici tavrını destekleyecek bu adım ile birlikte, henüz sinyali verilmese de yapılabilecek bir faiz indirimi TL deki değer kaybının önümüzdeki dönemlerde de sürmesini muhtemel kılıyor.

Merkez Bankası fiyat gelişmeleri çekirdek enflasyondaki sınırlı artışın kısa vadede süreceğini öngörüyor. Beklenenin üzerinde gerçekleşen Ağustos TÜFE verisini olumlu tarafından okumayı tercih eden MB, bu artışın Ağustos ayı PPK değerlendirmesinde öngörüldüğünün altını çiziyor. Raporda hizmet enflasyonundaki yükselişin ılımlı seyrettiği, temel mal grubundaki hızlanan artışın ise Lira'daki değer kaybından kaynaklandığını belirtiliyor. Gıda enflasyonu tarafında MB, geçtiğimiz yıldan gelen baz etkisinin yıllık enflasyonu önümüzdeki aylarda aşağı çekeceğini fakat sene sonunda manşet enflasyonun artış göstereceği yönündeki görüşümüzü teyit ediyor. MB'nin Ağustos enflasyon değerlendirmelerinde beklenildiği gibi güvercin tutumunun devam ettiğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere MB, yıllık çekirdek enflasyondaki 10 ay aralıksız süren 3,7 puan artışın sadece kısa vadede devam edeceğini ve sınırlı kalacağını belirtmişti. Bu görüşün mevcut enflasyon görünümü yansıtmadığını düşünüyor ve MB'nin orta vadedeki enflasyon hedefinin bu görünüm ile uyumluluğunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yukarı