Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

26.08.2011

Kapasite kullanım oranı : Ağustos ayında %74,4'lik piyasa beklentisin ve bizim 74,8%
olan tahminimizin üzerinde gerçekleşti ve %76,1 oldu. Aylık 0,7 artan endeks, aynı
zamanda senelik bazda da 3,1 puan artış gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlara baktığımızda, 5 aylık düşüşün Ağustos ayında gerçekleşen %74,3 lük seviye ile tersine döndüğünü görüyoruz. KKO daki aşağı yönlü hareketin tersine dönmesi, üretimin tekrar hız kazandığına işaret ediyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın öngördüğü ekonomik yavaşlamanın henüz beklenen ölçüde olmadığını düşündürüyor.


Reel sektör güven endeksi : Son 9 ayın en düşük seviyesi olan 109,8'e geriledi. Aylık
bazda gerçekleşen %3,76 gerileme, bir önceki ay kaydedilen düşüşe göre daha kötü bir performansa işaret ederken mevsimsellikten arındırılmış rakam da %2,9 gerileyerek 105 olarak gerçekleşti. Detaylara baktığımızda mevcut stok miktarı endeksi olumlu etkilerken, genel görünüm, üretim kapasitesi ve önümüzdeki 3 ay için alınan siparişlerdeki gerileme endeksi olumsuz yönde etkiledi. Kapasite kullanım oranındaki yükselişe karşın güven endeksindeki bu gerilemenin, ekonomik aktivitenin görünümü hakkında karışık sinyaller verdiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan önümüzdeki 3 ay için alınan siparişlerin görünümündeki bozulma Merkez Bankası'nın ileriye yönelik olarak beklediği ekonomik yavaşlama ile paralel bir görünüm sergilediğini görüyoruz.

Yukarı