Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

19.07.2011

Hazine, 3-yıllık sabit kuponlu devlet tahvili ile piyasadan %9.36 faizle 1 milyar Lira borçlandı. 4-Haziran-2014 itfalı kâğıdın yeniden ihracında borçlanma 9,4% olan beklentinin altında gerçekleşmiş oldu. 1 milyar Liralık borçlanma ile teklifin borçlanma miktarını karşılama oranı 3,2 seviyesine işaret ederken, güçlü talep bugün yapılacak iki ihaleyi takiben Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği 4,7 milyar Lira'lık itfanın
%20,4'ünü karşılamasına olanak sağladı. Hatırlanacağı üzere Hazine 15-Mayıs-2013 itfalı yeni gösterge tahvil ile 9-yıllık sabit kuponlu devlet tahvilini (15-Ocak-2010) yeniden ihraç edecek, bu ihalelerin dün yapılan ihalelere göre piyasa üzerinde daha etkili olacağını düşünüyoruz.


 Tüketici Güven Endeksi Haziran'da keskin bir yükselişle son 44 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.TUİK ve Merkez Bankası'nın ortak hazırladığı ankete göre tüketici güven endeksi, geçtiğimiz ay %3,8 yükselerek Ekim 2007'den bu yana kaydedilmeyen 96,4 seviyesine geldi. Nisan 2009'dan bu yana tüketici güven en endeksinde görülen en güçlü toparlamanın başlıca sebebinin tüketicilerin genel ekonomik görünüm değerlendirmelerini ölçen alt endeksteki %7,6'lık sıçrama olduğunu görüyoruz. Katılımcıların cari ve gelecek dönem satın alım gücü algıları Haziran'da sırayla %3,4 ve %3,2 yükselirken, iş piyasasındaki iyileşmeye paralel, yeni iş bulma umudunu %4,7' e yükseltti. Daha önce de belirttiğimiz üzere iç talep cephesinde yavaşlama işareti bulunmuyor, diğer taraftan kapasite kullanım ve sanayi üretimi rakamlarının
üretim tarafında bir yavaşlama söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu konuda MB'nin ihracat odaklı sektörlerin yavaşlamayı getireceği görüşüne katılıyoruz. İhracat piyasalarında bir düzelme ve ihracat performansımızda bir artış halen söz konusu olmadığından hızla Büyüyen cari açığı kontrol altına almak için iç talebi frenleyecek önlemlerin arttırılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz.

Yukarı