Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

18.07.2011

Maliye Bakanı Şimsek, bütçenin Haziran ayında 3,1 milyar Lira fazla verdiğini
açıkladı. Bu rakam, geçen yıl 5,4 milyar TL'lik bütçe açığına göre önemli bir
iyileşmeye işaret ederken, Haziran ayı verileri ile birlikte bütçe, yılın ilk yarısında
2,9 milyar Lira fazla vermiş oldu. Yılın ilk yarısında gerçekleşen bu rakam,
geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen bütçe açığına göre %118,5'lik bir
iyileşme gösteriyor. Haziran ayı rakamları ile birlikte bütçe yılın ilk 6 ayının 5 inde
fazla kaydetmiş oldu. Diğer taraftan bir sene önceki 2,1 milyar TL'lik faiz dışı açığa
göre bu sene kaydedilen 4,7 milyar liralık faiz dışı fazla önemli bir gelişmeyi
göstermektedir. Haziran verileri ile yılbaşından bu güne gerçekleşen faiz dışı
fazla 25 milyar Lira‘yı aşarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki bütçe
performansını ikiye katlamış oldu. Genel görüntüye baktığımızda, yılın ilk
yarısındaki bütçe performansının oldukça güçlü olduğunu düşünüyoruz. Borç
yapılandırmasının bu sonucun oluşmasında büyük etkisi olmasına karşın bütçenin
fazla vermiş olmasını ve faiz dışı fazlanın 2011 bütçe rakamlarını ikiye
katlamasının çok iyi bir performans olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar mali
politikaların dış dengelerdeki artan riskler için önemli bir tampon görevi görmesi ve
para politikaları tarafında sıkılaşmaya karşı duyulan isteksizlikle beraber, 2011 yılı
sonuna kadar mali disiplinin daha da sıkılaşarak devam etmesi gerektiğini
düşünüyoruz

Nisan ayında işsizlik, 2,1% düşüşle %9,9' a geriledi ve son üç yılda ilk kez tek haneli rakamlara ulaştı. Diğer taraftan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranlarının 0,1 puan artışla %10' a ulaştığını ve Nisan ayında gerçekleşen düşüşte etkili olduğunu görüyoruz. İşgücü büyümesindeki artış hızı yıllık bazda 1 milyon kişi ile son 10 ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, mevsimsel faktörlerinde etkisiyle çalışan sayısı 24 milyon kişi ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Nisan verileri ile birlikte, işsiz sayısı 2,6 milyon kişi ile kriz-sonrasının en düşük seviyesine indi. Kayıtdışı işsizlik tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor, ve sezonluk işçilerin kayıt dışı işsizlik oranını %42,1 seviyesine yükseltiyor. Son olarak Gizli işsizliğin resmi işsizlik rakamlarını 6.4 puan yukarı çektiğini görüyoruz.

 

Yukarı